Myfyrwyr yn gweithio mewn labordy Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Gwyddorau Chwaraeon a Rheolaeth Busnes Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS C6N1
  • Hyd 3 blynedd
  • Cynnig Arferol 112 Pwyntiau Tariff UCAS
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Astudiaeth Gwyddorau Chwaraeon ar berson sy'n gwneud ymarfer corff

Darllen mwy: Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Mae gennym chwricwlwm dan arweiniad ymchwil sy'n ymdrin â phynciau craidd Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer sef ffisioleg, seicoleg, ymarfer corff, iechyd a meddygaeth, biomecaneg a hyfforddi effeithiol. Mae'r arbenigedd sydd gennym ynghyd ag haddysgu o ansawdd uchel yn eich helpu i feithrin yr wybodaeth a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa ym maes chwaraeon, iechyd, ymarfer corff ac antur, sy'n farchnad twf. 

Delwedd o dabled yn arddangos siartiau bar a graffiau

Darllen mwy: Busnes, Rheolaeth a Marchnata

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni anrhydedd sengl a chydanrhydedd mewn Busnes, Rheolaeth a Marchnata bydd yn datblygu sgiliau rheoli pobl a sgiliau strategol allweddol ac yn eich annog i feddwl yn greadigol, yn arloesol ac yn entrepreneuraidd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?