Myfyrwyr yn darlithfa Pontio

Seicoleg gyda Seicoleg Fforensig Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS C813
  • Hyd 3 blynedd
  • Cynnig Arferol 112 - 136 Pwyntiau Tariff UCAS
  • Lleoliad

    Bangor

Gwirfoddolwr yn cymryd rhan mewn arbrawf ar weithgaredd yr ymennydd

Darllen mwy: Seicoleg

Seicoleg yw'r astudiaeth wyddonol o'r modd mae pobl yn ymddwyn, yn teimlo, yn meddwl ac yn dysgu. Fel gwyddoniaeth ac fel proffesiwn, mae seicoleg yn gwneud gwahaniaeth i bobl yn y byd go iawn, trwy wella ansawdd bywyd mewn amrywiaeth eang o feysydd. Rydym yn falch o'n cryfderau ym maes addysgu, dysgu ac ymchwil, a bydd hyn yn sicrhau y byddwch yn dysgu am wyddoniaeth a chymhwyso seicoleg gan ymchwilwyr a darlithwyr o'r radd flaenaf. 

Ffeithiau Allweddol gan UniStats