Cyfrifiadur mewn labordy chwaraeon

Atal Afiechyd a Newid Ymddygiad drwy Ymarfer Corff Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS C883
  • Cymhwyster BSc
  • Hyd 1 blynedd
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Astudiaeth Gwyddorau Chwaraeon ar berson sy'n gwneud ymarfer corff

Darllen mwy: Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Mae gennym chwricwlwm dan arweiniad ymchwil sy'n ymdrin â phynciau craidd Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer sef ffisioleg, seicoleg, ymarfer corff, iechyd a meddygaeth, biomecaneg a hyfforddi effeithiol. Mae'r arbenigedd sydd gennym ynghyd ag haddysgu o ansawdd uchel yn eich helpu i feithrin yr wybodaeth a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa ym maes chwaraeon, iechyd, ymarfer corff ac antur, sy'n farchnad twf.