Myfyrwyr yn cerdded tu allan i adeilad Pontio

Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol (cyfrwng Cymraeg) Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

 • Dyddiad Dechrau Medi 2021
 • Cod UCAS L3LK
 • Cymhwyster BA
 • Hyd 3 years
 • Cynnig Arferol 96–112 Pwyntiau Tariff UCAS
 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

LLun o stryd siopa brysur.

Darllen mwy: Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Mae Cymdeithaseg yn eich galluogi i ymchwilio i fywyd cymdeithasol a'r ffordd y mae'n siapio ein hymddygiad, ein daliadau a'n hunaniaeth. Wrth astudio Polisi Cymdeithasol  byddwch yn edrych ar gysylltiadau cymdeithasol a'r systemau sy'n cynnal a hyrwyddo lles dynol. 

Ffeithiau Allweddol gan UniStats