myfyrwyr yn gweithio yn y gofod cymdeithasol

Polisi Cymdeithasol (gyda Blwyddyn Sylfaen) Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS L40F
  • Cymhwyster BA
  • Hyd 4 blynedd
  • Cynnig Arferol 48 Pwyntiau Tariff UCAS
  • Modd Astudio

    Llawn amser

LLun o stryd siopa brysur.

Darllen mwy: Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Mae Cymdeithaseg yn eich galluogi i ymchwilio i fywyd cymdeithasol a'r ffordd y mae'n siapio ein hymddygiad, ein daliadau a'n hunaniaeth. Wrth astudio Polisi Cymdeithasol  byddwch yn edrych ar gysylltiadau cymdeithasol a'r systemau sy'n cynnal a hyrwyddo lles dynol.