To car heddlu

Plismona Proffesiynol (cyn-ymaelodi) Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

 • Dyddiad Dechrau Medi 2021
 • Cod UCAS L436
 • Cymhwyster BSc
 • Hyd 3 neu 6 blynedd
 • Blwyddyn Lleoliad Nac oes
 • Blwyddyn Profiad Rhyngwladol Nac oes
 • Cynnig Arferol 104 Pwyntiau Tariff UCAS
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

 • Lleoliad

  Bangor

LLun o stryd siopa brysur.

Darllen mwy: Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Mae Cymdeithaseg yn eich galluogi i ymchwilio i fywyd cymdeithasol a'r ffordd y mae'n siapio ein hymddygiad, ein daliadau a'n hunaniaeth. Wrth astudio Polisi Cymdeithasol  byddwch yn edrych ar gysylltiadau cymdeithasol a'r systemau sy'n cynnal a hyrwyddo lles dynol. 

To car heddlu

Darllen mwy: Plismona

Mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai (GLlM), rydym yn cynnig gradd israddedig mewn Plismona Proffesiynol - mae'r radd wedi'i thrwyddedu gan y Coleg Plismona. Bydd hynny'n cyflwyno'r sgiliau angenrheidiol i'r myfyrwyr weithio fel swyddogion heddlu ac mae'n adeiladu ar y Radd Sylfaen hynod lwyddiannus mewn Plismona y bu Grŵp Llandrillo Menai'n ei chynnig ers rhai blynyddoedd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?