Llyfrau cyfraith mewn llyfrgell

Y Gyfraith gydag Athroniaeth a Chrefydd Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS M1V5
  • Hyd 3 blynedd
  • Cynnig Arferol 120 Pwyntiau Tariff UCAS
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Llyfrgell Y Gyfraith

Darllen mwy: Y Gyfraith

Mae ein holl gyrsiau gradd LLB yn Raddau Cymhwysol yn y Gyfraith  ac yn cael eu cydnabod am fynediad i hyfforddiant galwedigaethol proffesiynol i fod yn gyfreithwyr neu'n fargyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr. Yn ogystal, mae pump o'n cyrsiau gradd LLB yn  cael eu cydnabod gan Gyngor Bar India.

Myfyriwr yn dewis llyfr yn y llyfrgell

Darllen mwy: Athroniaeth a Chrefydd

Mae astudio Athroniaeth a Chrefydd ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi cyfle i chi ymwneud â rhai o'r syniadau pwysicaf a mwyaf heriol sydd wedi dylanwadu ar ddiwylliannau'r Dwyrain a'r Gorllewin.