Llyfrau cyfraith mewn llyfrgell

Y Gyfraith gyda Tsieineaidd (Profiad Rhygwladol) Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS MT12
  • Hyd 4 blynedd
  • Cynnig Arferol 80 - 112 Pwyntiau Tariff UCAS
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Llyfrgell Y Gyfraith

Darllen mwy: Y Gyfraith

Mae ein holl gyrsiau gradd LLB yn Raddau Cymhwysol yn y Gyfraith  ac yn cael eu cydnabod am fynediad i hyfforddiant galwedigaethol proffesiynol i fod yn gyfreithwyr neu'n fargyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr. Yn ogystal, mae pump o'n cyrsiau gradd LLB yn  cael eu cydnabod gan Gyngor Bar India.

Bwyrdd gyda chlustffonau, llyfr a baner Tsieineaidd

Darllen mwy: Tsieinëeg

Bydd ein cyrsiau yn rhoi sgiliau uwch i chi yn yr iaith Mandarin a byddwch yn datblygu dealltwriaeth arbenigol a manwl o ddiwylliant, cymdeithas a hanes Tsieina. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi gwybodaeth ryngddiwylliannol a sgiliau amlieithog yn fawr a bydd yr elfennau hyn yn rhoi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad ryngwladol.