Golygfa agos o ddec cymysgu sain

Astudiaethau'r Cyfryngau (gyda Blwyddyn Sylfaen) Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS P30F
  • Hyd 4 blynedd
  • Cynnig Arferol 48 Pwyntiau Tariff UCAS
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Myfyriwr wrth ddesg gyda ffôn yn ysgrifennu

Darllen mwy: Ffilm, Cyfryngau a Newyddiaduraeth

Mae pob un o'n rhaglenni cyfryngau yn cyfuno astudiaethau academaidd â phrofiadau ymarferol, sy'n golygu y byddwch chi'n ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i ddatblygu eich creadigrwydd.