The Theatre at Pontio

Astudiaethau Ffilm gyda Theatr a Pherfformiad Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

 • Dyddiad Dechrau Medi 2021
 • Cod UCAS P3W5
 • Cymhwyster BA
 • Hyd 3 blynedd
 • Cynnig Arferol 104–120 Pwyntiau Tariff UCAS
 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

Myfyriwr wrth ddesg gyda ffôn yn ysgrifennu

Darllen mwy: Ffilm, Cyfryngau a Newyddiaduraeth

Mae pob un o'n rhaglenni cyfryngau yn cyfuno astudiaethau academaidd â phrofiadau ymarferol, sy'n golygu y byddwch chi'n ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i ddatblygu eich creadigrwydd.

 Rhesi o seddi theatr

Darllen mwy: Drama, Theatr a Pherfformio

Mae astudio Drama, Theatr a Pherfformio yma yn rhoi cyfle i chi ehangu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol, eich dealltwriaeth a'ch profiad o weithio i gwmni theatr yn ogystal ag o fewn y gymuned leol.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats