Myfyrwyr mewn darlith

Iaith Saesneg ar gyfer Therapi Lleferydd ac Iaith Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

 • Dyddiad Dechrau Medi 2021
 • Cod UCAS Q318
 • Cymhwyster BA
 • Hyd 3 blynedd llawn-amser, 6 mlynedd rhan-amser
 • Blwyddyn Lleoliad Nac oes
 • Blwyddyn Profiad Rhyngwladol Nac oes
 • Cynnig Arferol 96-112 Pwyntiau Tariff UCAS
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

 • Lleoliad

  Bangor

Myfyrwyr a darlithydd mewn seminar

Darllen mwy: Ieithyddiaeth

Bydd astudio ieithyddiaeth yn eich galluogi i ddysgu am nifer o agweddau ar iaith ddynol, ei deall a'i dehongli. Byddwch yn astudio'r 'wyddor' y tu ôl i iaith, gan gynnwys synau (ffoneteg, ffonoleg), geiriau (morffoleg), brawddegau (cystrawen), ac ystyr (semanteg). 

Delwedd o'r gair 'English' mewn geiriadur

Darllen mwy: Iaith Saesneg

Trwy astudio Iaith Saesneg byddwch yn hyddysg yn eich dealltwriaeth o sut mae'r Saesneg yn gweithio, pam a sut y caiff ei defnyddio, o ble y daeth, yn ogystal ag ennill gwybodaeth o astudiaethau ieithyddol.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats