Myfyrwyr hanes yn edrych ar ddogfennau hanesyddol

Hanes Cymru ac Astudiaethau Ffilm Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS V2P3
  • Hyd 3 blynedd
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Lleoliad seminar gyda'r tiwtor a myfyrwyr yn edrych ar ddogfen hanesyddol

Darllen mwy: Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth

Mae Hanes, Archaeoleg a Threftadaeth yn bynciau cyflenwol - gyda'i gilydd maent yn rhoi dealltwriaeth gyfoethocach inni o bobl a chymdeithasau'r gorffennol.  Ym Mangor rydym yn cynnig amryw o gyrsiau sy'n eich galluogi i astudio un neu ragor o'r rheiny.

Myfyriwr wrth ddesg gyda ffôn yn ysgrifennu

Darllen mwy: Ffilm, Cyfryngau a Newyddiaduraeth

Mae pob un o'n rhaglenni cyfryngau yn cyfuno astudiaethau academaidd â phrofiadau ymarferol, sy'n golygu y byddwch chi'n ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i ddatblygu eich creadigrwydd.