Sbectolau ar ben llyfr agored

Ffrangeg ac Astudiaethau Creadigol Israddedig - Mynediad yn 2021

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS WR91
  • Cymhwyster BA
  • Hyd 4 blynedd
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Person yn ysgrifennu ar ddesg

Darllen mwy: Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol

Mae ein gradd Ysgrifennu Creadigol a Phroffesiynol yn rhaglen arloesol, ymarferol sy'n eich annog i weithio ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau. Byddwch yn dysgu sut i fireinio'ch syniadau a'ch ysbrydoliaeth, dysgu ysgrifennu a mynegi'ch hun i gyfathrebu â chynulleidfa ehangach.

Clustffonau a llyfr ar ddesg gyda baner Ffrainc

Darllen mwy: Ffrangeg

Bydd ein cyrsiau Ffrangeg yn rhoi sgiliau uwch i chi yn yr iaith Ffrangeg ac amrediad eang o ddealltwriaeth arbenigol a manwl o'r diwylliant, y gymdeithas a'r hanes cysylltiedig.