Disgybl mewn dosbarth

Addysg Gynradd (Cwrs cyfrwng Cymraeg) Israddedig - Mynediad yn 2021

CLIRIO – LLINELL GYMORTH 0800 085 1818

Efallai bydd gennym le i chi os oes gennych gyfwerth ag 1 neu 2 Lefel-A.

Manylion y Cwrs

  • Dyddiad Dechrau Medi 2021
  • Cod UCAS X130
  • Cymhwyster BA
  • Hyd 3 mlynedd
  • Blwyddyn Lleoliad Oes
  • Blwyddyn Profiad Rhyngwladol Oes
  • Cynnig Arferol 96 - 120 Pwyntiau Tariff UCAS
  • Modd Astudio

    Llawn amser

  • Lleoliad

    Bangor

Edrych ar athrawes mewn dosbarth

Darllen mwy: Addysgu

Mae Addysgu yn yrfa sy'n cynnig manteision gwych, a chyda chwricwlwm newydd cyffrous yng Nghymru bydd gennych y rhyddid i ddefnyddio'ch syniadau ac ystod eang o sgiliau i danio diddordeb eich disgyblion. Mae ein gradd  BA Cynradd yn rhoi Statws Athro Cymwysedig (SAC) i chi sy'n eich galluogi i addysgu yng Nghymru a thu hwnt ac fe'i cyflwynir trwy'r Bartneriaeth CaBan.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?