Myfyriwr yn gwisgo gwisg pen mewn astudiaeth Seicoleg

Niwroseicoleg (Rhyngosodol) Israddedig

Manylion y Cwrs

 • Ffioedd Dysgu £16,300 y flwyddyn
 • Cod UCAS 6S26
 • Cymhwyster BSc
 • Hyd 1 blynedd
 • Dyddiad Dechrau

  Medi

 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

Gwirfoddolwr yn cymryd rhan mewn arbrawf ar weithgaredd yr ymennydd

Darllen mwy: Seicoleg

Seicoleg yw'r astudiaeth wyddonol o'r modd mae pobl yn ymddwyn, yn teimlo, yn meddwl ac yn dysgu. Fel gwyddoniaeth ac fel proffesiwn, mae seicoleg yn gwneud gwahaniaeth i bobl yn y byd go iawn, trwy wella ansawdd bywyd mewn amrywiaeth eang o feysydd. Rydym yn falch o'n cryfderau ym maes addysgu, dysgu ac ymchwil, a bydd hyn yn sicrhau y byddwch yn dysgu am wyddoniaeth a chymhwyso seicoleg gan ymchwilwyr a darlithwyr o'r radd flaenaf.