Nyrs gofal iechyd yn darparu cefnogaeth a gofal i ŵr oedrannus

Nyrsio Israddedig

Manylion y Cwrs

 • Ffioedd Dysgu Array y flwyddyn
 • Cod UCAS B742
 • Cymhwyster BN
 • Hyd blynedd
 • Dyddiad Dechrau

  Medi

 • Modd Astudio

  Rhan amser

 • Lleoliad

  Bangor

Myfyrwyr nyrsio mewn sesiwn ymarferol

Darllen mwy: Nyrsio

Mae nyrsio'n broffesiwn sy'n rhoi llawer o foddhad ac sy'n esblygu'n gyson i fynd i'r afael ag anghenion y gymdeithas gyfoes. Bydd y graddau Baglor Nyrsio a gynigir ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gynnig gofal nyrsio tosturiol ar sail tystiolaeth.