Dwy nyrs yn edrych ar belydrau-x

Radiograffeg Diagnostig Israddedig - 2021 Entry

Manylion y Cwrs

 • Ffioedd Dysgu £9000 y flwyddyn
 • Year Start 2021
 • UCAS Codes B821
 • Cymhwyster BSc
 • Hyd 3 blynedd
 • Dyddiad Dechrau

  Medi

 • Cynnig Arferol 112 - 120 Pwyntiau Tariff UCAS
 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

Myfyrwyr nyrsio mewn sesiwn ymarferol

Darllen mwy: Nyrsio

Mae nyrsio'n broffesiwn sy'n rhoi llawer o foddhad ac sy'n esblygu'n gyson i fynd i'r afael ag anghenion y gymdeithas gyfoes. Bydd y graddau Baglor Nyrsio a gynigir ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gynnig gofal nyrsio tosturiol ar sail tystiolaeth.

Myfyrwyr yn defnyddio offer peledr-x

Darllen mwy: Radiograffeg

Mae radiograffwyr yn gweithio gyda gweithwyr meddygol proffesiynol megis ymarferwyr cynorthwyol, radiolegwyr ac oncolegwyr i roi cefnogaeth a gofal i gleifion sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn ystod prosesau sgrinio, diagnosis, trin a monitro trawma a chlefyd.