Dwylo yn teipio ar liniadur a dwylo ar lyfr agored

Cymdeithaseg Israddedig - 2021 Entry

Manylion y Cwrs

 • Year Start 2021
 • UCAS Codes L300
 • Cymhwyster BA
 • Hyd 3 blynedd
 • Dyddiad Dechrau

  Medi

 • Cynnig Arferol 96 - 112 Pwyntiau Tariff UCAS
 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

LLun o stryd siopa brysur.

Darllen mwy: Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Mae Cymdeithaseg yn eich galluogi i ymchwilio i fywyd cymdeithasol a'r ffordd y mae'n siapio ein hymddygiad, ein daliadau a'n hunaniaeth. Wrth astudio Polisi Cymdeithasol  byddwch yn edrych ar gysylltiadau cymdeithasol a'r systemau sy'n cynnal a hyrwyddo lles dynol.