Llun agos o ddesg myfyriwr gyda gliniadur, ffôn a llyfrau ar y ddesg

Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg Israddedig - Mynediad yn 2022

Manylion y Cwrs

 • Dyddiad Dechrau Medi 2022
 • Cod UCAS Q140
 • Cymhwyster BA
 • Hyd 3 blynedd
 • Blwyddyn Lleoliad Oes
 • Blwyddyn Profiad Rhyngwladol Oes
 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

Myfyrwyr a darlithydd mewn seminar

Darllen mwy: Ieithyddiaeth

Bydd astudio ieithyddiaeth yn eich galluogi i ddysgu am nifer o agweddau ar iaith ddynol, ei deall a'i dehongli. Byddwch yn astudio 'gwyddoniaeth' iaith, gan gynnwys y synau posibl a ddefnyddir mewn lleferydd a'u cyfuniadau (ffoneteg, ffonoleg), sut mae geiriau'n cael eu cronni trwy forffoleg), beth sy'n gwahaniaethu brawddegau oddi wrth resi o eiriau (cystrawen), ystyr (semanteg a phragmateg), effaith cymdeithas, diwylliant a normau ar ddefnydd iaith (sosioieithyddiaeth) a sut mae ieithoedd yn newid dros amser.

Delwedd o'r gair 'English' mewn geiriadur

Darllen mwy: Iaith Saesneg

O astudio Iaith Saesneg, cewch gyfle i ddysgu am strwythur gramadegol y Saesneg (e.e., sut y caiff geiriau a brawddegau eu ffurfio), sut y caiff ystyr ei gwneud, ei dehongli a'i hymestyn dros ddisgyrsiau cyfan, sut y caiff seiniau eu ffurfio, eu cynhyrchu a'u deall, a sut mae defnydd iaith yn amrywio ymhlith siaradwyr a grwpiau a sut mae'n newid dros amser yn ogystal ag ennill gwybodaeth o faes cysylltiedig ieithyddiaeth ac astudiaeth wyddonol o iaith.  

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?