Myfyriwr yn ysgrifennu mewn llyfryn efo ffôn symudol a gliniadur ar y ddesg

Iaith Saesneg ar gyfer TEFL Israddedig

Manylion y Cwrs

 • Ffioedd Dysgu £14,500
 • Cod UCAS Q316
 • Cymhwyster MArts
 • Hyd 4 blynedd
 • Dyddiad Dechrau

  Medi

 • Cynnig Arferol 96-112 Pwyntiau Tariff UCAS
 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

Myfyrwyr a darlithydd mewn seminar

Darllen mwy: Ieithyddiaeth

Bydd astudio ieithyddiaeth yn eich galluogi i ddysgu am nifer o agweddau ar iaith ddynol, ei deall a'i dehongli. Byddwch yn astudio'r 'wyddor' y tu ôl i iaith, gan gynnwys synau (ffoneteg, ffonoleg), geiriau (morffoleg), brawddegau (cystrawen), ac ystyr (semanteg).