Disgybl mewn dosbarth

Addysg Gynradd (3-11) [Cymru a thu hwnt drwy bartneriaeth CaBan] (cwrs cyfrwng Cymraeg) Israddedig

Manylion y Cwrs

 • Ffioedd Dysgu £14,500
 • Cod UCAS X130
 • Cymhwyster BA
 • Hyd 3 mlynedd
 • Dyddiad Dechrau

  Medi

 • Cynnig Arferol 96 - 120 Pwyntiau Tariff UCAS
 • Modd Astudio

  Llawn amser

 • Lleoliad

  Bangor

Edrych ar athrawes mewn dosbarth

Darllen mwy: Addysgu

Mae Addysgu yn yrfa sy'n cynnig manteision gwych, a chyda chwricwlwm newydd cyffrous yng Nghymru bydd gennych y rhyddid i ddefnyddio'ch syniadau ac ystod eang o sgiliau i danio diddordeb eich disgyblion. Mae ein gradd  BA Cynradd yn rhoi Statws Athro Cymwysedig (SAC) i chi sy'n eich galluogi i addysgu yng Nghymru a thu hwnt ac fe'i cyflwynir trwy'r Bartneriaeth CaBan.