Brain functionality report with medical devices around

Bangor i ffocysu ar iechyd a lles yn rhan dau o CALIN, cynllun i gefnogi arloesedd mewn gwyddoniaeth dros Gymru ac Iwerddon

Mae arbenigwyr gwyddorau bywyd o Goleg Gwyddorau Dynol Prifysgol Bangor am chwarae rôl allweddol mewn cynlluniau i feithrin cysylltiadau agosach byth rhwng Cymru ac Iwerddon drwy broject CALIN, y Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?