Arweinwyr Cyfoed yn cerdded drwy bentref Ffriddoedd yn ystod Wythnos Groeso

Wythnos Groeso: Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

darlithydd peirianneg cyfrifiadureg gyda myfyriwr

Croeso i Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig. Rydym yn hapus iawn eich bod chi wedi penderfynu astudio gyda ni, a gobeithiwn eich bod yn edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod. Mae dechrau eich addysg Brifysgol yn gyfnod cyffrous, ond fe all fod yn brawychus ac ychydig yn llethol. Cynlluniwyd rhaglen yr Wythnos Groeso i'ch helpu i ymgartrefu ac i ddarparu gwybodaeth amhrisiadwy sy'n angenrheidiol i'ch cefnogi chi drwy gydol eich amser ym Mangor. Byddwch yn cael cyfarfod â'ch tiwtor personol, a chael eu cyflwyno i staff sydd â chyfrifoldebau am les myfyrwyr, gyrfaoedd, darpariaeth TG a llawer mwy. Mae cymorth wrth law drwy'r system Arweinwyr Cyfoed, a thrwy gofyn i staff. 
  
Yn y llawlyfr hwn, fe welwch amserlen o ddigwyddiadau’r Wythnos Groeso a drefnwyd Gan yr Ysgol. 
  
Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yn ystod yr Wythnos Groeso a dod i'ch adnabod yn ystod eich cyfnod astudio gyda ni. 

Rhaglen Groeso

Dewch o hyd i'ch amserlen trwy chwilio am eich grŵp pwnc neu deitl eich cwrs.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?