A wide river with small islets and  banked by  trees and shrubs

Byd Natur yn Prosesu o leiaf 18% o’r Gwastraff Dynol mewn 48 o Ddinasoedd Ledled y Byd

Dengys yr asesiad byd-eang cyntaf o’r rôl y mae ecosystemau yn ei chwarae wrth ddarparu glanweithdra fod byd natur yn darparu o leiaf 18% o’r gwasanaethau glanweithdra mewn 48 o ddinasoedd ledled y byd, yn ôl ymchwilwyr yn y Deyrnas Unedig ac India.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?