FIdeos - Proffiliau Myfyrwyr

Branwen Roberts

Cymraeg

Mae Branwen Roberts sy'n astudio Cymraeg ym Mangor, yn wreiddiol o Bontypridd. Mae hi'n byw yn Neuadd John Morris-Jones. Yma mae hi'n sôn am ei bywyd fel myfyrwraig ym Mangor.

Sophie James

Iaith Saesneg a Ffrangeg

Mae Sophie yn astudio Iaith Saesneg a Ffrangeg drwy'r gyfrwng Gymraeg yn Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth.

Iwan Evans

Dylunio a Thechnoleg

Mae Iwan yn astudio Dylunio a Thechnoleg gyda SAC ym Mangor. Mae'n byw yn Neuadd John Morris-Jones ac yn hoff iawn o gymdeithasu gyda'i ffrindiau a chwarae rygbi. Yn y dyfodol hoffai Iwan fod yn Athro.

Elain Rhys Jones

BMus Cerdd

Daeth Elain Rhys Jones i Fangor gan ei bod yn awyddus i astudio ei gradd trwy'r gyfrwng Gymraeg. Mae Elain yn trafod y gweithgareddau mae hi'n cymryd rhan ynddynt tra'n y Brifysgol.

Tomos Owen

Busnes a Marchnata

Mae Tomos Owen yn astudio Astudiaethau Busnes a Marchnata yma ym Mangor, mae'n wreiddiol o Gaernarfon. Yma mae Tomos yn son am ei fywyd ym Mangor fel myfyriwr Cymraeg

Tomos Morris-Jones

Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau

Daw Tomos yn wreiddiol o Dregarth ger Bangor. Mae'n astudio Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau ac yn hoff o gymdeithasu.

Sioned Rowlands

Seicoleg

Mae Sioned yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor, ac yn wreiddiol o Gaerdydd. Mae'n byw yn Llanddwyn yn Safle Ffriddoedd ac yn siarad am ei bywyd ym Mangor.

Briall Gwilym

Bydwreigiaeth

Mae Briall yn wreiddiol o Langwm, ac yn astudio Bydwreigiaeth ym Mangor. Yn aelod o Gymdeithas Myfyrwyr Bydwreigiaeth Prifysgol Bangor ac yn mwynhau chwarae pêl rwyd.