Grŵp o fyfyrwyr yn cymdeithasu yn Barlows ym Mhentref Santes Fair

Israddedigion Newydd

Os ydych yn dymuno ymuno â ni yn fuan, dyma'r wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd a chyllid.

Cyllid Myfyrwyr


O gostau dysgu i gostau byw, yn sicr mae gymaint i'w ystyried.  Dysgwch am y costau sydd i'w disgwyl yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, a'r math o gyfleoedd cyllid sydd ar gael. 

Cyllid Myfyrwyr


O gostau dysgu i gostau byw, yn sicr mae gymaint i'w ystyried.  Dysgwch am y costau sydd i'w disgwyl yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, a'r math o gyfleoedd cyllid sydd ar gael. 

Myfyrwyr yn gweithio mewn gofod dysgu i'w rannu, Pontio

Cyngor Ariannol

Gall staff yma ym Mangor ddarparu cyngor, gwybodaeth ac arweiniad ar bob agwedd o gyllid myfyrwyr. Rydym yn anelu i roi cefnogaeth a fydd yn eich galluogi i fanteisio ar eich profiad yn y Brifysgol.

Cynllun Ffioedd a Mynediad

Mae ein Cynllun Ffioedd a Mynediad yn amlinellu sut rydym yn dangos ein hymrwymiad i'n myfyrwyr trwy ddatblygu ein hamcanion.

2021/22

Mwy

2020/21

Mwy

2019/20

Mwy

2018/19

Mwy

2017/18

Mwy

Myfyrwyr yn cymdeithasu ac astudio ar soffa yn adeilad Pontio

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Darganfyddwch fwy am yr Ysgoloriaethau a'r Bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

 

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Israddedig

Darganfod mwy am y cyfleoedd cyllid sydd ar gael i'n myfyrwyr Israddedig.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Ôl-raddedig

Gweld sut allwn eich helpu gyda'ch astudiaethau fel myfyriwr Ôl-raddedig. 

Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, UK

Cysylltu

Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, UK