Grŵp o fyfyrwyr yn defnyddio gofod dysgu cymdeithasol yn adeilad Pontio

Diwrnod Ymweld Ar-lein

Croeso i'r Diwrnod Ymweld Ar-lein

Rydym wedi rhoi fideos, cyflwyniadau a theithiau 360 at ei gilydd er mwyn i chi gael blas o sut beth yw bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor.

Hefyd bydd ein staff a myfyrwyr ar gael i ateb eich cwestiynau ar-lein.

Myfyrwyr yn eistedd ar soffa yn adeilad Pontio

Bywyd ym Mangor

Mae llu o gyfleoedd i fyfyrwyr ym Mangor - a bywyd cymdeithasol heb ei ail. Gwyliwch ein fideos i wybod mwy.

Neuadd Breswyl Alaw ym Mhentref Ffriddoedd

Llety

Mae ein llety o safon uchel ac oll o fewn pellter cerdded i'r Brifysgol a chanol y ddinas.

Dwy fyfyrwraig yn edrych ar graffiau a thrafod eu gwaith

Fideos am ein pynciau

Gwyliwch ein fideos gan ddarlithwyr am y maes pwnc sydd o ddiddordeb i chi.

Myfyrwyr yn cymdeithasu wrth eistedd ar y gwair

Teithiau 360

Edrychwch ar ein teithiau 360 a fideos o'r Brifysgol.

Myfyriwr yn chwerthin wrth gymdeithasu gyda ffrind

Cysylltu gyda myfyrwyr a staff

Gallwch gysylltu â'n myfyrwyr drwy Unibuddy.

Disgybl mewn dosbarth Technoleg Gwybodaeth

Sgwrs Fyw gyda staff y Brifysgol

Rydym yn cynnal sesiynau Sgwrs Fyw, er mwyn i chi allu cysylltu â staff a gofyn cwestiynau iddynt.

Cewch holi ein darlithwyr am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi ac mae sesiynau am bynciau fel llety a chefnogaeth i fyfyrywyr.