Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ynganu :: Geirfa Gyffredinol

Cliciwch ar y botymau i glywed y geiriau yn cael eu hynganu.

Geirfa Gyffredinol General Vocabulary  
E-bost E-mail
Llythyr Letter
Cyfrinachol Confidential
Rhif Cofrestru Registration Number
Aseiniad Assignment
Asesu Assess
Traethawd Hir Dissertation
Is-raddedigion Undergraduates
Ôl-raddedigion Postgraduates
Modiwl Module
Credyd Credit
Cymhwyster Qualification
Ysgoloriaeth Scholarship
Fframwaith Cwrs Course Framework