Dolenni Newyddion Cymraeg

Golwg 360
Gwefan newyddion Cymraeg.

Newyddion Cymraeg BBC
Newyddion Cymraeg dyddiol  BBC Cymru (i ddysgwyr a’r rhai sy’n rhugl yn y Gymraeg).

Newyddion Prifysgol Bangor
Newyddion o'r Brifysgol yn Gymraeg.