Sŵoleg gyda Herpetoleg MZool (Herpetology)

Cod UCASC303
CymhwysterMZool (Herpetology)
Hyd4 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol128 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Reptiles and amphibians are increasingly appreciated as model organisms in many fields of zoology, and are the focus of growing conservation concern due to the alarming decline of many species. This means that we now require a new generation of trained professional scientists with specialised knowledge and skills relating to these animals in addition to a broad zoological background. This Zoology with Herpetology course combines traditional zoology with an emphasis upon amphibian and reptile biology and diversity, and is delivered along with aspects of conservation management and practices. Students have the opportunity to undertake a herpetology field trip to Arizona at the beginning of the second year. Our aim is to provide you with a combination of a sound and broad zoological training that covers both pure and applied aspects of animal life, and specialist herpetological knowledge and skills. The provision of a diversity of laboratory and field zoology experience is an important component of the course, as is the acquisition of transferable skills (data analysis, group work, presentational and writing skills, IT skills).

Bangor is a UK centre of research excellence in herpetology, with three full-time faculty staff specialising in amphibians and reptiles. You will not only enjoy the resources expected of a modern centre of animal biology but will also benefit from the proximity of an exceptional range of natural habitats where field work, an integral part of the degree, is conducted. We are unusual among British universities in having our own substantial zoology museum, and being part of the Environment Centre Wales which is a partnership venture between Bangor University and the Natural Environment Research Council’s Centre for Ecology & Hydrology (CEH).

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • UK centre of research excellence in herpetology with three full-time faculty staff specialising in amphibians and reptiles.
 • Cutting-edge science is integral to our research programmes, and feeds through into the teaching environment. Our expertise covers animal biogeography and evolution, population genetics, molecular ecology and wildlife conservation.
 • Bangor is the home of the Countryside Council for Wales (now part of Natural REsources Wales), as well as the divisional offices of the Centre for Ecology and Hydrology, and the Environment Agency, all of which have close links to the University and to staff running this degree. 
 • Our excellent teaching facilities include a Natural History Museum containing a comprehensive collection of invertebrate and vertebrate material, marine and freshwater aquaria and facilities for holding reptiles.
 • Bangor’s location makes it an ideal place to study biology as we have an extensive range of local terrestrial and aquatic habitats for field trips.
 • A 4 year Master in Zoology (Herpetology) is available.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

Students are required to take 120 credits each year made up of lectures, practicals and interactive exercises, as well as field trips and tutorials in years 1 and 2. The final year includes a dissertation project, supervised by a staff member on a subject of your interest. Modules become more specialised as the degree progresses and the number of compulsory modules varies between years. Assessment is by a mixture of formal examination and continuous assessment. Welsh medium modules are also available.

The Master in Zoology (Herpetology) is an extended undergraduate programme which allows students to graduate either with BSc (Hons) at the end of the third year or with a Master at the end of the fourth year.

If at the end of Year 2 a sufficient standard has been achieved, then progression onto the Masters year will be permitted following completion of Year 3. The fourth year offers a unique opportunity to conduct an extended research project either in the laboratory or in the field.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Year 1

Compulsory modules:

 • Practical Skills 1
 • Practical Skills 2
 • Organismal Diversity
 • Ecology & Evolution
 • Principles of Life
 • Tutorials

Year 2

Compulsory modules:

 • Bioscience Skills
 • Evolution & Genetics
 • Introduction to Herpetology

Optional modules:

 • Field Course
 • Conservation Practice
 • Principles of Life 2
 • Vertebrate Biology
 • Invertebrate Biology
 • Behavioural Ecology
 • Integrative Zoology

Year 3

Compulsory modules:

 • Dissertation
 • Advances in Herpetology

Optional modules:

 • Advances in Behaviour
 • Molecular Ecology & Evolution
 • Life in Wetlands
 • Attack and Defence in Plants
 • Ornithology
 • Primatology
 • Bio-enterprise & Employability
 • Freshwater Ecosystems 2
 • Systematics & Diversity
 • Animal Survival Strategies
 • Life in a Changing Climate
 • Human Evolutionary Biology

Year 4

For the Master degree, the fourth year is dedicated to an individual research project (100 credits), accompanied by 20 credits including:

 • Advanced Research Skills (20)

Further information on each module can be found on our website.

We are continuously incorporating student feedback and novel developments into our degrees, which can result in changes to the module content in all years.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Sŵoleg gyda Herpetoleg.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Herpetologists work mostly in government or non-governmental organisations, ecological consultancy and zoological institutes as well as Universities. A range of career paths is available within these organisations, including research, conservation breeding, wildlife monitoring and assessment, implementation of conservation management plans and evolutionary biology.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

For 2020 entry:

GCSE: grade C/4 in English, Maths and and Double Award Science. Typical offer is based on a 128 from a Level 3 qualification e.g.:

 • A Levels: For MZool - including grade B in Biology.
 • International Baccalaureate Diploma: including H6 in Biology
 • BTEC National/Extended Diploma: DDM including Merits in 4 Biology modules. Modules accepted: Animal Biology; Animal Anatomy and Physiology; Animal Behaviour and Communication; Animal Breeding and Genetics; Biochemistry and Biochemical Techniques; Biochemistry and Microbiology; Fundamentals of Science; Genetics and Genetic Engineering; Inheritance and Genetic Manipulation; Physiology of Human Body systems; Physiology of Human Regulation and Reproduction; Wildlife Populations, Ecology and Conservation. Other Biology-related modules considered case by case. 
 • City & Guilds Advanced Technical (1080) / Extended Diploma: Distinction overall including 4 Biology modules from the following: Animal Behaviour and Communication, Biological Systems of Animals, Wildlife and Ecology Conservation, Inheritance and Genetics, Ecological Concepts and Application, Population Surveys, Ecology and Conservation. Other Biology-related modules considered case by case. 
 • Access to HE in the Sciences: Pass
 • Welsh Baccalaureate is accepted
 • Cambridge Technical Extended Diploma is not accepted.

International Candidates: school leaving qualifications and college diplomas are accepted from countries worldwide (subject to minimum English Language requirements). More information here

We also welcome applications from mature applicants.

*For a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com

For 2019 entry:

 • 136-112 tariff points including a level 3 qualification* in Biology and usually one other science subject. Second science subjects we consider include Chemistry, Physics, Maths, Psychology, Environment Science etc. Please contact us for advice. *Level 3 qualifications include A levels, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers and others – for a full list, please refer to the new UCAS tariff at www.ucas.com.
 • Due to the academic requirements for this programme, BTECs, City & Guilds and Access courses are considered on a case by case basis.
 • We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements).
 • 4 Year Master: students will be assessed for transition onto Masters at the end of Year 2.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau

Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs.

Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’. Y dyddiad cau ar gyfer Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a chyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth ydy 15 Hydref.

Ar gyfer pob cwrs arall y dyddiad cau ydy 15 Ionawr.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Admissions Administrator
zoology@bangor.ac.uk
+44 1248 388616

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf