Cemeg BSc (Anrhydedd)

Cod UCASF100
CymhwysterBSc (Anrhydedd)
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol104–128 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Chemistry is a careers-orientated degree that opens up opportunities in high-technology industries and research, including pharmaceutical design, advanced materials, biochemical study and environmental protection. The skills you will acquire on this course are widely recognised and a course will also open up career paths in areas as varied as computing, teaching, accountancy and marketing.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • You may be eligible for a special £1,500 Chemistry Bursary. See this page for details or contact the admissions tutor.
 • We offer individual attention in a caring and friendly environment and have all the equipment and instrumental resources of larger departments.
 • Chemistry is ranked 8th in the UK for Teaching quality and Student experience (Times and Sunday Times Good University Guide 2018).
 • You may study the course over 4 years incorporating a year studying in a European university (to gain a BSc in Chemistry with European Experience), or a year on paid work placement (to gain a BSc in Chemistry with Industrial Experience), or a year studyingon the International Experience course at one of our partner universities overseas.
 • Chemistry at Bangor has a vibrant research programme including advanced materials, catalysis, environmental chemistry, organic synthesis, physical, computational, main group and biological chemistry.
 • The courses are accredited by the Royal Society of Chemistry and you may progress to gain professional qualifications and membership status.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

For more on studying degree courses see our Study at Bangor section.

The information is given as a guide and is subject to change.

You will have 12 hours of lectures and between 9 hours (Year 1) and 18 hours (Final year) of practicals and tutorials per week. Some modules include visits to local industry and you also work on group projects. In the final year you carry out a supervised research project. Even if you are taking the 3-year course, you may choose to spend 3 months at a European university on an exchange at the end of the second year.

Assessment involves examinations and practical work (about a third) which includes the project. If you spend the year in Europe your placement will be jointly assessed by the host university and the School of Chemistry at Bangor.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Year 1

In addition to the compulsory modules, you will have 2 options to choose from the wide range available.

Compulsory modules:

All modules are compulsory.

 • Chemistry 1
 • Chemistry 2 (double module)
 • Chemistry Laboratory 1
 • Chemistry Laboratory 2
 • Instrumentation and Analytical Methods (double module)
 • The Chemistry of Us
 • Chemistry 1 Workshop
 • Chemistry 2 Workshop
 • Computational and Study Skills
 • Maths Skills for Chemists

Year 2

Students considering taking up an Erasmus placement over the summer vacation are expected to show some proficiency in the language of the country to which they are going. All modules are compulsory.

Compulsory modules:

 • Chemical Concepts 1
 • Chemical Concepts 2
 • Spectroscopy and Analysis
 • Professional Skills for Chemists
 • Inorganic Chemistry
 • Organic Chemistry
 • Specialised Topics for Chemists
 • Core Chemistry Laboratory (double module)
 • Additional Chemistry Laboratory (double module)
 • Physical Chemistry

Final Year

All modules are compulsory:

 • Research Skills
 • General Skills
 • Project (quadruple module)
 • Advanced Physical Chemistry
 • Advanced Organic and Inorganic Chemistry
 • Chemical Biology
 • Chemical Concepts 3 (double module)
 • Organometalic Chemistry and Catalysis

Module listings are for guide purposes only and are subject to change annually.

CHEMISTRY WITH EUROPEAN EXPERIENCE (F102 BSc/CEE)

This course allows you to gain a strong qualification in chemistry while experiencing learning and working practices in another country. This will be advantageous to future employment, particularly with multinational companies. Language modules are available in year 1 to help you prepare for the placement in the third year. We have links with universities in 8 countries and you will have input into the location of your placement. You may choose to spend 6 months of the placement with a European industrial organisation. Throughout your time abroad we will monitor your progress and enjoyment and you will be supervised by an eminent chemist in the host university. At the end of the year you write a report on your project work and return to the School of Chemistry.

CHEMISTRY WITH INDUSTRIAL EXPERIENCE (F103 BSc/CIE)

This course enables you to gain an insight into industrial chemistry research and management by spending the third year on work placement with a relevant organisation in the UK or elsewhere in Europe. It will also help you to develop employment-related skills - there is no doubt that students who have been on placement have advantages in the job market. Your specific interests and geographical preferences will be taken into account when arranging the placement. During the year you usually work on a research project. We will keep in touch to monitor your progress and enjoyment and you will also be supervised by a member of staff at the host company. At the end of the year you write a report on your work before returning to the School of Chemistry.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Cemeg .

Manyleb Rhaglen

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Chemistry is a careers-orientated degree. Destinations for past students include pharmaceutical companies, postgraduate study in chemistry (MSc and PhD), metallurgical companies, high-technology industry (eg optoelectronics, chemical sensors, computational modelling), commercial analytical laboratories, computer software development and teaching.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

Gofynion Mynediad

For 2019 entry:

 • 128-104 tariff points including a level 3 qualification* in Chemistry (B grade); excluding General Studies. *Level 3 qualifications include A levels, BTEC, Access, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers and others – for a full list, please refer to the new UCAS tariff at www.ucas.com. 
 • We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements).
 • Direct entry to Year 2 is possible with relevant HND.

For 2018 entry:

 • 128-104 tariff points including a level 3 qualification* in Chemistry (B grade); excluding General Studies. *Level 3 qualifications include A levels, BTEC, Access, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers and others – for a full list, please refer to the new UCAS tariff at www.ucas.com. 
 • We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements).
 • Direct entry to Year 2 is possible with relevant HND.

 

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau

Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs.

Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’. Y dyddiad cau ar gyfer Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a chyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth ydy 15 Hydref.

Ar gyfer pob cwrs arall y dyddiad cau ydy 15 Ionawr.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Admissions Tutor
Chemistry
Tel: 01248 382375
E-mail: chem.ucas@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/chemistry

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2017).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae gogledd Cymru wedi ei henwi’r 4ydd lle gorau i ymweld â nhw ar draws y byd yn 2017 yn ôl y Lonely Planet yn sgil ei harddwch naturiol a’r cyfleoedd antur newydd sbon sydd ar gael yn yr ardal.

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety newydd i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf