Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Geography (with placement year) BA (Hons)

Cod UCASL702
CymhwysterBA (Hons)
Hyd4 blwyddyn
Cynnig nodweddiadol120 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

This degree is accredited by the Royal Geographical Society.

Royal Geographical Society

Click here for more information about our activities and expertise in the field of Geography.

The environment is a major focus of teaching within the School and Geography is central to this. Students develop knowledge and transferable skills across traditional subject boundaries and address the major environmental challenges facing mankind today. We offer BA and BSc Honours degrees in Geography and a 4 year integrated Masters degree (MGeog).

The Geography programmes explore the physical, social, cultural and economic process that shape the world around us. Our courses place an emphasis on field visits and fieldwork as well as opportunities to enhance employability through professional placements and skills development.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • We are ranked in the top 10 UK universities for student satisfaction and are rated top in Wales for academic support. (National Student Satisfaction Survey 2018)
 • The dramatic coastline and rugged mountains of north Wales, combined with the facilities of a modern University department, make Bangor an excellent place to study Geography.
 • These courses take full advantage of our superb location including, the coast and mountains of north Wales, designated landscapes, rich cultural and industrial heritage of the area, and our proximity to the Snowdonia National Park. With all this on the doorstep, you won’t have to travel far for fieldwork!
 • We are committed to delivering excellent performance in teaching and learning.
 • We have a wide range of expertise in human and physical geography, environmental sciences, planning, forestry, conservation and land management.
 • We have excellent links with relevant organisations, such as the Forestry Commission, Natural England, the Snowdonia National Park Authority, Natural Resources Wales, as well as the regional offices of the Centre for Ecology and Hydrology, Welsh Water and the Environment Agency. Some of these organisations contribute toteaching; whilst others provide placements opportunities.
 • Our Geographical Information Systems Suite allows students to study spatial relationships between environmental, climatic, biological and social data.

Cynnwys y Cwrs

We use a wide variety of teaching methods ranging from lectures, laboratory practicals and fieldwork to seminars and tutorials. Seminars and tutorials concentrate on problem solving, study skills development and reinforcing material taught in lectures. Courses are assessed using a variety of methods with an average split of 60% coursework and 40% examination. The University’s ‘Blackboard’ virtual learning environment, provides direct access to learning resources, course documents and lecture notes.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Our Geography degrees are modular and you will study 120 credits worth of modules in each year. Although some modules are, by necessity, compulsory, others can be chosen from a suite of optional modules allowing students to expand their studies into new areas or to develop specialisms that are of particular interest to them. Fieldwork is an integral part of the course with dedicated field study modules in each year in addition to field visits associated with subject modules. Students may also participate in the Geography Outdoors and Professional Placement modules.

Year 1 and Year 2

The 1st year focusus on key basic knowledge and skills. Students are able to switch between BA and BSc courses at the end of the first year if they wish.

The aim of the second year is to deepen your subject knowledge and widen your skills base. Modules cover key areas in physical and human geography and investigate major geographical debates. Students may convert onto the MGeog at the end of Year 2.

Year 3

In the final year, BA and BSc students complete their Honours Project; a piece of independent research designed and carried out by students (supervised by a member of staff). This is an opportunity to study in detail, a topic that particularly interests you. The optional year 3 study tour to Europe is seen by many students as a highlight of their course.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Geography graduates are highly employable and are in demand due to the transferable skills and subject knowledge they develop during their studies. You will graduate with a widely-respected degree that opens up career possibilities in both the private and public sectors. Bangor graduates have gone on to careers in environmental consultancy, management, teaching and many more. Geography degrees also provide the foundation for further postgraduate study and research. Geography students can enhance their employability by registering for the Bangor Employability Award.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

For 2020 entry:

GCSE: Grade C/4 in Mathematics and English Language or Welsh. Typical offer is based on a minimum 120 tariff points from a Level 3 qualification* e.g.:

 • A Levels: (including a C grade or above in A2 Geography).
 • International Baccalaureate Diploma (including grade H5 or above in Geography at the Higher Level).
 • Access: Science or Environmental/Landbased or Humanities course (Merit grade required in the Geography element).
 • BTEC National/Extended Diploma in Countryside Management or Applied Science: DDM
 • City & Guilds Extended Diploma in Countryside Management: Distinction
 • Cambridge Technical Extended Diploma in Laboratory Skills: DDM
 • Welsh Baccalaureate is accepted
 • City & Guilds Advanced Technical Extended Diploma is not accepted.

International Candidates: school leaving qualifications and college diplomas are accepted from countries worldwide (subject to minimum English Language requirements). More information here

We also welcome applications from mature applicants.

*For a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com

For 2019 entry:

 • A minimum of 120 UCAS tariff points from at least 3 A2 subjects (including a C grade or above in A2 Geography). Mathematics and English Language or Welsh at GCSE grade C or above are essential.
 • A minimum of 120 UCAS tariff points on the International Baccalaureate Diploma Programme (including grade H5 or above in Geography at the Higher Level).
 • A minimum of 120 UCAS tariff points in a Science or Environmental/Land-based or Humanities Access Course (merit grade required in Geography for the Humanities course).
 • Distinction in the City and Guilds Extended Diploma in a relevant subject (acceptable subject: Countryside Management)
 • A minimum of grades DDM in the BTEC National BTEC National/Extended Diploma in a relevant subject (acceptable BTEC subjects: Countryside Management, Applied Science, Land-based Technology).
 • A minimum of 120 UCAS tariff points from Scottish Highers (including a C grade or above in advanced higher Geography).
 • A minimum of 120 UCAS tariff points from the Irish Leaving Certificate (including an H2 grade or above in higher level Geography).
 • Welsh Baccalaureate (Advanced Diploma) accepted.
 • Extended Project Qualification accepted.
 • General Studies accepted.
 • Mature and overseas students are students are considered on individual merit.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mandatory Costs:

Suitable clothing and equipment for fieldwork will be required e.g. walking boots and waterproofs, rucksack. The cost for these will vary. Approximate cost: £50-£80.

Appropriate stationary for note-taking during classes, e.g. notepad, pens and pencils. The cost for these will vary. Approximate cost: £5-£15.

Necessarily Incurred Costs:

Students are required to provide their own lunch and evening meals on the Year 2 residential fieldcourse. The cost for these will vary. Approximate total cost: £50-£70.

Materials for the preparation of academic poster for assessment. The cost and number of these will vary. Approximate cost: £10-£15.

Travel costs to undertake any fieldwork as part of Year 3 Honours Project research. The cost will vary by project (and may not even be incurred). Approximate cost for a UK-based project in a student’s home area: £15-£20.

Optional Costs:

Cost for optional residential Year 3 fieldcourse. The cost will vary by trip. Approximate cost £550-£600.

Daily travel costs for optional Professional Placement module. The cost will vary by placement. Approximate daily cost: £5.

Purchase of Wellington Boots for fieldwork. The cost for these will vary. Approximate cost: £10-£20.

Costs of any visas and vaccinations required if the student opts to undertake a professional placement or project work overseas. The cost for these will vary.

Notes:

Copies of all required reading materials are provided via the University Library.

Where required, laboratory coats are provided.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Admissions Administrator,
Tel: 01248 382281
E-mail: geography@bangor.ac.uk

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf