Hanes MArts

Cod UCASV101
CymhwysterMArts
Hyd4 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol112–120 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

History is an inspiring, dynamic and relevant subject. It is always expanding and adapting to absorb new ideas and ask new questions of the past. Studying history will also help you develop practical skills valued by employers, such as the ability to collect and analyse data and to construct a clear argument.

In our four year MArts degree, the first three years follow the same programme as the History BA degree; the fourth year has been designed to further enhance your skills as an historian, and with the support of experienced staff members, you will complete postgraduate level work and research.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Although we are a relatively small School, we have experts in all fields of History from the Middle Ages to the twentieth century, who work principally on Britain, Europe and the United States of America. Our research influences, and is integrated into, our teaching.
 • Our degrees are rigorous and will thus develop your skills of analysis, argument, and criticism, but you will be learning in a relaxed and informal atmosphere. Staff are approachable, and enthusiastic. In the most recent National Student Survey, 90% of students thought that lecturers provided enthusiastic teaching, and 91% found their modules intellectually stimulating.
 • Our course degree is unusually broad because we aim to provide you with as wide a range of modules as possible. You can then choose what to study. You might want to look at a wide range of time-periods and places, or you might want to specialize in Medieval and Early-Modern History or Modern and Contemporary History.
 • You will often be taught in small groups, and because the School admits only about 120 students every year, staff will know your name. In addition, you will have access to various IT resources including our VLE (Blackboard), have the opportunity to go on fieldtrips or attend events like the annual Gregynog medieval colloquium, and attend the School’s research seminars.
 • We recognize the importance of transferable skills to you and your future employers, including the ability to write well and to present clearly and your ability to use a number of different IT packages. These are an integral part of the degree programmes we offer.
 • The local area is steeped in history and provides a resource for field work as well as a superb location for study. If you have a particular interest in Welsh History we are a natural place to study the subject.

Cynnwys y Cwrs

You will have around 12 hours of lectures, seminars and tutorials each week. You will spend about twice this amount of time reading and completing coursework. In addition to this will be field trips and practical sessions linked to archaeology and heritage modules. 

Some history modules, especially special subject courses, will also involve field trips. Some history modules, especially special subject courses, have involved trips both locally and further afield. You may take a work placement module or participate in an exchange scheme in the second year. 

Assessment involves a mixture of examinations; essays, written work, presentations and portfolios.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

If you choose to follow the four year MArts degree, the first and second years are the same as for the BA degree; however, you do not undertake the dissertation in the third year and instead choose more optional modules and/or a research project.

Year 1

In the first year of your History degree you will choose from a selection of modules that are intended to provide a flavour of the School as a whole. In addition to the compulsory module Past Unwrapped, you will also take to choose modules that cover at least two of the three major periods of history: Medieval (c500-1500), Early Modern (1500-1750) and Modern (post 1750)

Available optional modules may include:

 • Birth of Modern Europe (20) (Semester 2)  or
 • Intro Modern History1815-1914 (20) (Semester 1)  or
 • Wales: Princes to Tudors
 • Wales since 1789
 • Europe in the High Middle Ages
 • Modern Politics in Action

Year 2

You may choose to examine a period in depth through your optional modules, while taking more specialist and thematic modules and investigating original sources. You will take one compulsory module, two general modules and then choose your remaining modules from the list of available optional modules for the year.

Compulsory module:

 • Debating History

Available general modules may include: The Heroic Age; Civil War: England & Wales 1558-1660; Britain 1945-1990; Vikings to Magna Carta; The Tudors 1485-1603; USA, 1945-2001; Europe 1945-1992.

We offer a range of optional modules, examples include: History Workplace Module; Thatcher's Britain; The Lion of Justice - Henry I; Britannia Rule the Waves; Britain in the Jazz Age; The Age of the Castle; History in Practice; The Age of Reform 1770-1835; Nazi Germany 1933-1945; Magic and the Supernatural.

Year 3

You select a Special Subject reflecting staff interests, examples include: The Norman Conquest; Henry II; Power, Society and the State; Home and Front during WWI; Britain in the 1960s. 

You will also complete a dissertation – a research project on a topic of particular interest to you. In addition you complete one or 3 modules from a list of options (see Year 2 above for examples).

Year 4

During this year you will further enhance your research skills and develop your knowledge by following focussed taught modules and completing your own research

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Hanes.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

You will gain both sound historical knowledge and a range of transferable analytical and presentational skills. With these you will be able to tackle a variety of career options centring on administration and public leadership, for example, in personnel departments in the private sector, the civil service and local government as well as in a range of directly transferable vocations. Bangor History graduates have in recent years gained careers in the heritage industry, commerce, law, teaching and the armed forces.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

Gofynion Mynediad

For 2019 entry:

 • 112-120 tariff points from a level 3* qualification – History preferred. *Level 3 qualifications include A levels, BTEC, Access, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers and others – for a full list, please refer to the new UCAS tariff at www.ucas.com.
 • We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements).

For 2018 entry:

 • 112-120 tariff points from a level 3* qualification – History preferred. *Level 3 qualifications include A levels, BTEC, Access, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers and others – for a full list, please refer to the new UCAS tariff at www.ucas.com.
 • We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements).

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau

Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs.

Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’. Y dyddiad cau ar gyfer Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a chyrsiau Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth ydy 15 Hydref.

Ar gyfer pob cwrs arall y dyddiad cau ydy 15 Ionawr.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Admissions Tutor
School of History and Archaeology
Tel: 01248 382118
E-mail: hwha@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/history

Twitter: @BangorHistory

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ymysg yr 10 uchaf

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a’n cyrsiau a darlithwyr wedi cael eu graddio yn y 10 uchaf yn y wlad (Gwobrau WhatUni? 2018).

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi eu henwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018!

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae gogledd Cymru wedi ei henwi’r 4ydd lle gorau i ymweld â nhw ar draws y byd yn 2017 yn ôl y Lonely Planet yn sgil ei harddwch naturiol a’r cyfleoedd antur newydd sbon sydd ar gael yn yr ardal.

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety newydd i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn. Cafodd ein llety ei enwi'r gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2018.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf