Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Celtic Archaeology MA/PGDip

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Celtic Archaeology
  • Cymhwyster: MA/PGDip
  • Hyd: MA: 1 year full-time or 2 years part-time; Diploma: 30 weeks full-time. This course also offers a January start date.

This course is designed to allow students to further their undergraduate interest in archaeology or a related subject, and to develop the skills and knowledge needed if they decided to undertake further research into the past. The modular degree scheme includes a choice of specialist modules in aspects of Celtic Archaeology, Theory and Interpretation in Celtic Archaeology and training modules to develop relevant skills.

The programme aims to deepen knowledge of archaeology beyond undergraduate level, with particular emphasis on Celtic archaeology.  It provides the opportunity for students to specialise in a particular academic area, so as to gain a close understanding of the archaeological debates around it. The programme acquaints students with relevant archaeological theoretical issues and methods of interpretation and the use of evidence.  It also provides the student with the necessary research skills to produce an original piece of work on a chosen topic, under supportive supervision.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

ONE Special Option module chosen from the following:

  • The Prehistoric Archaeology of the Irish Sea Zone  
  • Celtic Societies in Europe  
  • The Archaeology of the Early Medieval Celtic Churches  

Compulsory modules:

  • Theory and Interpretation in Celtic Archaeology
  • Initiating a Research Project
  • Various Skills Option module(s)
  • One 20,000 word dissertation

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Celtic Archaeology.

Gofynion Mynediad

A 2(ii) Honours degree is required, or equivalent qualifications.

IELTS: overall score of 6.0 (with no element below 5.5) is required.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Funding

Arts & Humanities Research Council, occasional scholarships and bursaries.

Access To Masters Funding available.

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf