Clinical Sciences MSc/PGDip/PGCert

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Clinical Sciences
 • Cymhwyster: MSc/PGDip/PGCert
 • Hyd: 1 year full-time; can also be studied part-time.

This course offers progression from science related degrees for students wishing to develop an academic interest in clinical sciences. The course develops:

 • Anatomical, physiological and biochemical processes related to cellular, musculo-skeletal and cardiovascular function in terms of both normal and diseased states.
 • Psychological concepts of health, illness and disease.
 • Clinical research process from proposal stage to undertaking, including presenting in oral and written form suitable for medical and academic audiences.

This course provides a combination of cutting edge theory and research skills to students who have a strong scientific background but not necessarily any directly relevant subject knowledge which makes this course challenging and rewarding.

Successful students will combine consistently high levels of lecture attendance with a similarly significant amount of self-directed study and will be supported by academics and clinicians who are well respected in their specialist fields."

 

 

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Modules:

 • Dissertation (60 credits)
 • Therapeutics (20)
 • Applied Anatomy and Histopathology (20)
 • Clinical Physiology (20)
 • Research Skills (30)
 • Metrology and Health (10)
 • Molecular Pathology (20)

Gofynion Mynediad

A Bachelor degree from a recognised institution (equivalent to a second class honours degree or higher) OR be able to demonstrate prior relevant professional experience of at least two years duration. IELTS of 6.0 or above with no individual score lower than 5.5.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf