Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

European Languages and Cultures MA

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: European Languages and Cultures
 • Cymhwyster: MA
 • Hyd: Full time: 1 year
  Part time: 2 years

The course provides students with an extensive grounding in contemporary critical theory and the way it can be applied in a range of European cultural contexts. The course offers the opportunity to specialise in specific aspects of (non-Anglophone) European culture that are close to areas of staff expertise, including history, film, literature and the visual arts. You will conduct an extensive research project of your choice under close guidance in a supportive and vibrant environment.

The course provides ideal preparation for doctoral research across the humanities and social sciences. It also prepares graduates for a wide range of careers in education, the arts, politics and public policy.

 

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

You will take four taught modules in total: three compulsory and one optional. You will also prepare a dissertation on a topic of your choice. 

Semester 1:

Modes of Critical Theory (30 credits, compulsory): This module takes a thematic approach to critical modes of analysis and critical theories. Up to eleven themes are to be studied in a given academic year, including (but not limited to):

 • gender and sexuality
 • modernity
 • marxism
 • postcolonialism
 • postmodernity 
 • space theory and travel theories 
 • intermediality
 • adaptation
 • performance and actionism 

Research Methods (30 credits, compulsory): This includes skills in academic writing, presenting, and conducting bibliographic research in different language areas.

Semester 2:

Critical Theory in Practice (30 credits, compulsory): Building on Critical Analysis (semester 1), this module incorporates student-led case studies based on themes studied in semester 1, and requires some target-language academic writing to complement the analysis conducted.

Target Language option module (30 credits) select one from the following options:

German:  German Avant-Garde 20/21st Century (30 credits optional)

French: Visions of the City in French Cinema (30 credits optional); French Film and Comic Adaptation (30 credits optional)

Spanish: Monsters of Spain (30 credits optional)

Italian: Memories of Violence in Italy (30 credits optional)=

Summer:

Dissertation (60 credits, compulsory): 20,000 words on topic relevant to chosen language specialism or comparative (to be approved in Semester 1).

Assessment: Coursework includes short exercises and critical essays on Research Methods and aspects of Critical Theory; 20,000-word dissertation.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau European Languages and Cultures.

Gofynion Mynediad

A 2(ii) Honours degree is required, or equivalent qualifications.

IELTS: overall score of 6.0 (with no element below 5.5) is required.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf