Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Implementation Masters by Research

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Implementation
  • Cymhwyster: Masters by Research
  • Hyd: 1 years as a full-time student, & 2 years part-time.

‘Implement@Bangor’

The Masters by Research programme is embedded in the ‘Implement@Bangor’ which has a particular focus on studying and undertaking implementation, with particular attention to service improvement, quality assurance and the application of implementation to increase the use of evidence in practice. ‘Implement@Bangor’ also benefits from being part of the distinctive range of multidisciplinary expertise within the Bangor Institute of Health and Medical Research (BIHMR) that will support students on the programme. As part of the research centre there is a vibrant group of multidisciplinary postgraduate research projects examining a wide range of areas linked to implementation science. The Masters by Research programme will provide a dedicated route for high calibre students who want to carry out clinical, health or social care research focused on implementation science. This includes a focusing on a range of implementation approaches, realist inquiry and engagement in a range of health services research. ‘Implement@Bangor’ centres on using a range of implementation approaches, including Realist Evaluation and Realist Review. Its aim is to create knowledge of what works and why. This underpins the postgraduate programme.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Course Structure

The MSc by Research is available for full time (1 year) or part time (2 year) study on-campus or via distance learning from within the UK or internationally. The course requires the student to undertake a substantial piece of independent research at the cutting edge of implementation (180 credits at Level 7).

There will be opportunities to undertake taught modules at postgraduate level (available also as e-Learning courses) as well as attend workshops and courses provided for postgraduate research students at Implement@Bangor, the Bangor Institute of Health and Medical Research (BIHMR) and the University’s Doctoral School. Any additional taught modules and courses will not count as credits towards this or any other qualification but, if identified as being of developmental value by the student and the supervisory team, will provide the extra skills and knowledge needed to undertake postgraduate research.

Research Thesis

Students will be able to choose a relevant area of inquiry that is consistent with the research themes at ‘Implement@Bangor’ that addresses their professional or organisational goals. Agreement on the research question will require discussion with the supervisory team.

Teaching, Learning and Assessment

The assessment will focus on the completion of a thesis consisting of up to 50, 000 word that will not require a viva voce. The thesis may be completed as either a narrative or a ‘two-paper’ format. The ‘narrative model’ presents a traditional format of chaptered thesis which reflects the selected approach broadly consisting of an introduction, literature review, methodology and study design, results and discussion chapters. The ‘two-paper’ format consists of a thesis organised around two distinct elements that represent prospective or submitted papers for journals with additional introductory and discussion chapters.  It is the normal expectation that the independent research completed for a Masters by Research should be of a publishable standard in a high quality peer-reviewed journal. Students will be supported in preparing for the examination process.

Any modules undertaken during the Masters by Research (Implementation) will not require the completion of assessments such as assignments. Teaching and learning is supported through lectures, seminars and e-learning platforms.

Gofynion Mynediad

Admission by undergraduate degree: Successful completion of Bachelor degree (Min 2:2).

Admission by Experience - Mature student status: A candidate may be considered for acceptance provided that they have relevant work experience and have strong references and personal statement. Usually, under such circumstances, the candidate would be invited for an interview where circumstances allowed (e.g. face-to-face, Skype, telephone).

English language requirement: IELTS 6.5 on all components OR specific English language country requirement AND application must include personal statement.

Sut i Ymgeisio

If you have any questions about entry requirements, how to apply or the course you are interested in please do not hesitate to contact Postgraduate Admissions on +44 (0)1248 388484 or by emailing postgraduate@bangor.ac.uk  We look forward to hearing from you.

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

The Masters by Research (Implementation) provides an excellent research-based training with exposure to a dynamic multidisciplinary environment at ‘Implement@Bangor’ and the Bangor Institute of Health and Medical Research (BIHMR). This provides a sound platform for a future career in the area of health and social care research.  It also presents an opportunity to explore a contemporary area of health or social care related to ageing and/or dementia that has relevance to organisational contexts.

Ymchwil / Dolenni Diwydiannol

‘Implement@Bangor’ and the Bangor Institute of Health and Medical Research (BIHMR) have partnership arrangements with a range of health and social care organisations, including the NHS, Local Authorities and industry. This enables postgraduate researchers to establish links within an applied context.  

Ariannu

Please visit our course fees page to see fees for overseas students.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

If you have additional questions about academic aspects of the course, please e-mail Dr Sion Williams sion.williams@bangor.ac.uk or phone on 01248 388451 or contact Professor Chris Burton  c.burton@bangor.ac.uk / Dr Lynne Williams lynne.williams@bangor.ac.uk / health@bangor.ac.uk.

If you haven't already do have a look at this page for a list of reasons that we think mean that if you are interested in Professional Doctorate in Healthcare you should consider studying with us.

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf