Medical Education Practice MA

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Medical Education Practice
  • Cymhwyster: MA
  • Hyd: Full-time 1 year and part time 2 years

The programme aims to equip current healthcare professionals with the essential skills for teaching and leading within their profession.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Code

Title

Credit Value

MSE4030

Clinical Teaching Evaluation

20

MSE4031

Teaching and setting evaluation

20

MSE4032

Technology in teaching

20

MSE4052

Research Skills

30

MSE4066

Teaching and Leadership

10

MSE4014

Curriculum Design

20

MSE4053

Dissertation

60

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Medical Education Practice.

Gofynion Mynediad

  • Applicants should normally be qualified clinicians or other suitably qualified healthcare practitioners, with some experience of, or access to supervising and / or teaching in their daily work.
  • A degree, degree level qualification, or professional qualification supplemented by  relevant experience will normally form part of the applicants profile. Minimum of 2.ii accepted.
  • IELTS: 6.5 

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

This course will improve employability and enhance career progression for clinicians including possible advancement onto the consultant grade.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf