Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Medical Education Practice Distance Learning MA

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Medical Education Practice Distance Learning
  • Cymhwyster: MA
  • Hyd: 3-5 years part-time (no full-time option)

All healthcare professionals teach as part of their roles, this programme aims to consolidate their clinical knowledge with their teaching skills to ensure that they are utilizing their skills and addressing the needs of medical and healthcare students in terms of pastoral care quality assurance and delivering teaching in a student centred way developing teaching curriculums which use technology and blended learning to the benefit of the students and equip the healthcare professional with the essential skills for teaching and leading within their profession.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Modules:

Clinical Teaching Evaluation MSD4030 (20 credits)
Taught through blended learning where the students employ self-directed study and supported learning through skype or teams. Essays form the assessment element of this module.

Teaching and setting evaluation MSD4031 (20 credits)
Taught through blended learning where the students employ self-directed study and supported learning through skype or teams. Essays form the assessment element of this module.

Technology in Teaching MSD4032 (20 credits)
Taught through blended learning where the students employ self-directed study and supported learning through skype or teams. Essays form the assessment element of this module.

Research Skills MSD4052 (30 credits)
Taught through blended learning where the students employ self-directed study and supported learning through skype or teams. The assessment comprises a project proposal in preparation for the dissertation module.

Teaching and Leadership MSD4066 (10 credits)
This module is based on online workshops via TEAMs together with self directed study. The assessments comprise of both group work and independent coursework.

Curriculum Design MSD4014 (20 credits)
Taught through blended learning where the students employ self-directed study and supported learning through skype or teams.

Dissertation MSD4053 (60 credits)
Students working with a supervisor complete a pedagogical related dissertation.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Medical Education Practice Distance Learning.

Gofynion Mynediad

Applicants should normally be qualified clinicians or other suitably qualified healthcare practitioners, with some experience of, or access to supervising and / or teaching in their daily work.

A degree, degree level qualification, or professional qualification supplemented by relevant experience will normally form part of the applicant’s profile. 

IELTS: 6.5

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

The program delivers a wide range of additional skills in teaching and leadership to help students develop their portfolios to enable application to higher grade posts and promotion.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf