Microwave photonics: Waveform Generation and Applications PhD

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Microwave photonics: Waveform Generation and Applications
  • Cymhwyster: PhD

A fully funded PhD studentship to start September 2019 is available in the School of Computer Science and Electronic Engineering.

The three-year studentship, supported by Bangor University’s Great Heritage Fund, will cover the UK/EU tuition fee, provide a maintenance stipend in line with UKRI rates (provisionally £14,553 per annum for full time award holders) and funding for research costs. The primary supervisor will be Dr Yanhua Hong, with co-supervision from Prof. Paul Spencer and Prof. Chris Hancock.

Frequency-modulated continuous wave (FMCW) microwave signals have special properties, which may be applied to new and novel applications.  The prime application for FMCW microwave signals is in continuous-wave radar systems to simultaneously measure target distance and moving speed. FMCW microwave signals have also been used in biomedical applications.

The aim of this project is to use photonics to assist FMCW microwave generation and investigate their application to medical and biological uses, for example identifying tissue layers within the body.  The project will involve numerical and experimental investigation of the generation of FMCW microwaves based on nonlinear dynamics of optical injection semiconductor lasers.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gofynion Mynediad

This project is suitable for students with a good undergraduate degree in physics, engineering or a related subject and an interest in experimental and simulation studies leading to the real-world application of technology.

Prior experiences of one or more of the following areas is advantageous: 1) Optical components, including semiconductor lasers, SOAs and VCSELs; 2) Nonlinear dynamics of semiconductor lasers; 3) MATLAB; 4) LabVIEW.

Sut i Ymgeisio

Applications are invited from candidates who have, or are about to obtain, a minimum of a 2i Honours degree, or an appropriate Master’s degree in Electronic Engineering, Physics, or a related discipline.  The closing date for applications is 31 March 2019. Interviews will be held approximately four weeks after the closing date.

Apply via the University’s on-line Direct Applications System.

Informal enquiries should be directed to Dr Yanhua Hong.

The University values diversity and equality and encourages applications from all sections of the community. International students must satisfy English Language Requirements, in this case English Language Competency 6.0 IELTS minimum will also be needed.

Bangor University is a vibrant research-led institution, uniquely situated between the mountains of Snowdonia and the sea. The School of Computer Science and Electronic Engineering has over 30 academic staff and support staff. Core research interests include: optoelectronics, organic electronics, laser micromachining, optical communication, medical devices, materials for extreme environments, nuclear engineering, data science and visualisation and modelling graphics.

Closing date for Applications: 31st March 2019.

Note: Applicants must provide a CV (including the names and addresses of two referees) and a letter of motivation explaining why they want to apply for the project and detailing any relevant experience they have, y.hong@bangor.ac.uk

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf