Mindfulness-Based Approaches (3 years) MA/MSc

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Mindfulness-Based Approaches (3 years)
 • Cymhwyster: MA/MSc
 • Hyd: 3 years part-time

Gain a Masters degree in mindfulness-based approaches...

 • This Masters will enable you to study mindfulness-based approaches without training to become a mindfulness teacher
 • This route takes three years to complete
 • This route is eligible for Postgraduate Loan funding
 • There are three compulsory modules (Foundation, Research and Thesis) and you can choose any other two modules.
 • You choose two modules in the first year of study, two for the second year of study, and do the Thesis in the third and final year of study.

We welcome applications from international students. Please note that this course is part-time and so will not enable students to get a student visa to the UK. International students who apply will have to independently arrange visas to allow them to attend the teaching days over a 3-5 year period.

Additional Course Costs:

Additional costs may also be charged as follows: Enhanced DBS check (approx. £65).

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

The course will take the following format:

You will take three compulsory modules plus two modules of your choice.

Compulsory modules:

 • Year 1: Foundation
 • Research: This module can be taken anytime between Year 1 and 4.
 • Thesis: This module is taken in the last year of study.

Optional modules:

Choose any two of the five modules below to be taken between the foundation and the thesis module.

 • Teaching 1 
 • Teaching 2 (Only available to students who have completed Teaching 1)
 • Buddhist Background
 • Mindfulness and the Brain

Gofynion Mynediad

 1. A good undergraduate or postgraduate degree (usually at a minimum 2:ii standard). Equivalent professional and practical experience in life and work can also be considered.
 2. Have completed a teacher-led 8-week mindfulness course (Mindfulness-Based Cognitive Therapy or Mindfulness-Based Stress Reduction), taught to a group over 8 weeks.
 3. Frequent and regular meditation practice (normally on a daily basis) of mindfulness meditation, preferably as taught in MBSR and MBCT, for at least a year before starting the programme.
 4. IT requirements: students must have a computer in good working order (with basic software such as Microsoft Office as a minimum), access to the Internet, and the IT skills required to use these systems.

We welcome applications from international students. Please note that this course is part-time and so will not enable students to get a student visa to the UK. International students who apply will have to independently arrange visas to allow them to attend the teaching days over a 3-5 year period.

Please see the prospectus for more details about our entry requirements.

Sut i Ymgeisio

Our system is open all year round to apply.

If we fill the course for a particular year we will then close applications for that year and make that clear on our website.

We start interviewing around January each year.

Click here for the online application form. 

Please note: This course is only available part-time so international students (outside of the EU) are not eligible to apply. We welcome applications from international students. Please note that this course is part-time and so will not enable students to get a student visa to the UK. International students who apply will have to independently arrange visas to allow them to attend the teaching days over a 3-5 year period.

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

Our system is open all year round to apply.

If we fill the course for a particular year we will then close applications for that year and make that clear on our website.

Please note that we start interviewing around January each year.

Click here for the online application form. 

This course is only available part-time so international students (outside of the EU) are not eligible to apply.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf