Psychology MRes/PGCert

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Psychology
  • Cymhwyster: MRes/PGCert
  • Hyd: One year as a full time student. Also available part-time.

This course is primarily aimed at recipients of Knowledge Economy Skills Scholarships KESS Funding where students focus on field research in partnership with an external company. This course can also consider self-funded applicants who are already in possession of a masters level qualification (or practical work-based experience) and who have a suitable background in research methods. You may have a specific research aim in mind and will be ready to carry out independent research leading to PhD level study or be seeking a stand-alone research based qualification suitable for a career in research with transferable skills for graduate employment.

It is the normal expectation that the independent research (120 credits) should be of at a publishable standard in a high quality peer reviewed journal and you will receive support from your supervisors to support you in that aim.

If you are considering this option you are strongly encouraged to get in touch with potential supervisor in the school prior to making an application to discuss your area of interest.

The School’s Psychology masters degrees cover a number of specialist areas that reflect the mix of research expertise within the department. The School boasts a number of prestigious research centres which, as well as being in the vanguard of academic research, offer students unique opportunities for project work under internationally recognised supervisors. The School forms a large part of the College of Health and Behavioural Sciences, a College, which boasts a very strong research, and teaching ethos that translates into excellent courses.

Additional Course Costs:

Additional costs may also be charged as follows: Enhanced DBS check (approx. £65).

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

 

View the MRes Psychology modules.

Teaching Learning and Assessment

Teaching occurs via lectures, seminars and tutorials given by research experts in the school. Assessments methods include written exams, essays, oral presentations and a research thesis.

Gofynion Mynediad

KESS Funded Students

You must have a single or joint honours degree in Psychology or a related discipline, with a minimum degree class of 2(i). You are strongly advised to make contact with a potential supervisor to discuss your application prior to submission

Self-Funded Students

You must have a single or joint honours degree in Psychology or a related discipline, with a minimum degree class of 2(i) and extensive research experience e.g. Masters degree, extensive practical research experience etc. You are strongly advised to make contact with a potential supervisor to discuss your application prior to submission.

International Students

International students will be given individual consideration, but must be able to demonstrate English language proficiency at an IELTS score of 6.5 (with no element below 6.0).

Sut i Ymgeisio

If you have any questions about entry requirements, how to apply or the course you are interested in please do not hesitate to contact Bethan Pentith, Postgraduate Admissions Officer on +44 (0)1248 388453 or by emailing psychology@bangor.ac.uk. We look forward to hearing from you.

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

The course is primarily designed for students who wish to pursue a career in academic research or who wish to deepen their expertise and professional understanding in a particular discipline. Although KESS funded students can apply to upgrade their MRes Scholarship to a PhD scholarship this route not the ESRC accredited route to PhD study. Those interested in pursuing a PhD are strongly advised to consider the ESRC accredited MSc Psychology Research.

Research / Links with Industry

The academics involved with this programme have extensive research links with external bodies and companies, which are fully utilised in ensuring that the modules are relevant to the modern work and research environment graduates will enter.

Ariannu

Students are normally expected to be KESS funded

Please contact a potential supervisor if you are self-funded to discuss your situation.

Additional Costs

Psychology Disciplinary Elop – Applicants interested in undertaking this optional module should be aware that it’s place of delivery rotates and can include at International University campuses (eg Mexico). The cost to students undertaking this module may be considerable (up to c£2k if held in Mexico for example) when held away from Bangor though students will be supported to try and access alternative funding sources (eg. Santander travel grants). Contact the module organiser for more information.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

If you have any questions about this programme then please do not hesitate to contact us and we will be happy to help you.

psychology@bangor.ac.uk

Tel: 01218 388453

Why study with the School of Psychology?

Have a look at this page for reasons to study for a postgraduate degree at Bangor University's School of Psychology.

Cyrsiau Eraill

MA/PGDip/PGCert

Camau nesaf