Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Academydd o Fangor yn ennill grant i ymchwilio i’r farchnad cyfrifon cyfredol

Bydd gwir gost gwasanaethau bancio ‘am ddim’ i gyfrifon cyfredol yn cael ei archwilio’n fanwl mewn astudiaeth ymchwil gan Ysgol Busnes Bangor.  Mae Dr John Ashton, uwch ddarlithydd mewn bancio, wedi cael grant o £25,000 gan y Friends Provident Charitable Foundation i weld beth yw costau defnyddio cyfrifon cyfredol ‘am ddim’, yn arbennig i gwsmeriaid a ystyrir yn rhai mwy bregus neu sydd ag ychydig o wybodaeth am wasanaethau ariannol.  Mae’r project i gael ei wneud mewn cydweithrediad ag Undeb Credyd Gogledd Cymru.   

Wrth sôn am y grant, meddai Dr John Ashton:  “er cymaint o ddefnyddio sydd arnynt, ychydig o bobl mewn gwirionedd sy’n deall cost defnyddio cyfrifon cyfredol.”   Mae hyn yn wir yn achos gwledydd Prydain yn arbennig, lle mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu cynnig fel rhai ‘am ddim’ mewn llawer o achosion.  Yn wir, mae maint costau cyfrifon cyfredol i wahanol gwsmeriaid yn aml yn cael eu cuddio gan natur y gwasanaethau ariannol 'cyfunol’ yma, sy'n cynnwys gwasanaethau buddsoddi, gorddrafft a gwneud taliadau.  Mae rhoi gwell dealltwriaeth o faint mae’r gwasanaethau cyfrifon cyfredol ‘am ddim’ hyn yn ei gostio mewn gwirionedd i wahanol fathau o gwsmeriaid yn ddefnyddiol i alluogi cwsmeriaid wneud penderfyniadau.   

Bydd y project yn gweld beth yw lefel y traws-daliadau hyn o wasanaethau buddsoddi a gorddrafft i wasanaethau am wneud taliadau, er mwyn gweld beth yw gwir gost bancio ‘am ddim’.  Gan fod costau cyfrifon cyfredol yn amrywio,  mewn cydweithrediad ag Undeb Credyd Gogledd Cymru llunnir  ystod o broffiliau cwsmeriaid sy’n cyd-fynd â’r defnydd o gyfrifon cyfredol gan gwsmeriaid a ystyrir fel rhai mwy bregus neu gydag ychydig o wybodaeth am wasanaethau ariannol. Mae asesu’r farchnad hon yn bwysig gan y defnyddir y gwasanaethau hyn gan 90% o boblogaeth Prydain. Maent yn rhoi mynediad i bobl i’r farchnad ariannol, a rhoi’r cam cyntaf tuag at ddatblygu hunaniaeth ariannol, hyrwyddo lles teuluoedd, sefydlogrwydd a diogelwch ariannol ac, yn y pen draw, ddatblygiad economaidd.  Gwneir y gwaith ar y cyd â’r Athro Robert Hudson ym Mhrifysgol Newcastle. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Chwefror 2012