Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Darlithoedd Coffa Syr Hugh Owen

Traddodir Darlith Goffa Syr Hugh Owen bob yn ail flwyddyn.

 

Blwyddyn

Siaradwr

Teitl

2001 Yr Athro R. Merfyn Jones “Y werin” a’i theyrnas: addysg i oedolion yng Nghymru
2002 Yr Athro Iolo Wyn Williams Gorau arf, arf dysg: cyfraniad yr ysgolion Cymraeg
2004 Rhiannon Lloyd Ymfalchïo yn ein Cymreictod
2006 Toni Schiavone Ymdeimlad o le
2008 Arwel George Ambell i gân . . .
2010 Meirion Prys Jones Defnyddio’r allwedd i ddau ddiwylliant
2012 Dr Ioan Matthews Tu Hwnt i’r Canghennau: camau nesaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
2014 Dr Simon Brooks Golwg newydd ar y Llyfrau Gleision, ddoe a heddiw
2017 Yr Athro Mererid Hopwood Curo’n hyderus ar y drws tri-enw:golwg ar le’r Gymraeg yn adolygiad Donaldson