Dr Bryn Jones

Enw
Dr Bryn Jones
Swydd
Cymrawd Ymchwil 
E-bost
b.jones@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383979
Lleoliad
Trefenai, Safle'r Normal

Bywgraffiad

Dyfarnwyd gradd BA (Anrh) Cymraeg iddo yn 1982 ym Mhrifysgol Cymru, Bangor.
Bu’n athro cynradd yn Ysgol Llanfawr, Caergybi (1983-1989), ac yn Ddirprwy Brifathro yn Ysgol y Gelli, Caernarfon (1989-1995). Bu’n gweithio fel Darlithydd mewn Addysg Gynradd (Gwyddoniaeth) yn yr Ysgol Addysg, Prifysgol Bangor (1995-2018). Bellach mae’n Gymrawd Ymchwil yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, Prifysgol Bangor.

Diddordebau Ymchwil

Mae wedi gwasanaethu fel Swyddog Ymchwil (2007-2012) yn y Ganolfan dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd ym Mhrifysgol Bangor.

Ei brif ddiddordeb ymchwil ydy dwyieithrwydd, addysg ddwyieithog, a hyfforddiant athrawon ar gyfer dwyieithrwydd ac amlieithrwydd. Mae ffocws ei waith ymchwil presennol ar ddyraniad iaith y Gymraeg a'r Saesneg yng nghyd-destun addysgu a dysgu mewn dosbarthiadau cynradd ac uwchradd dwyieithog.

Derbyniodd radd PhD trwy Weithiau Cyhoeddedig yn 2017.

Cyhoeddiadau

Jones, B. (2017). Translanguaging in Bilingual Schools in Wales. Journal of Language, Identity and Education, 16(4), 211-227.

Jones, B., & Lewis, W.G. (2014). Language Arrangements within Bilingual Education. In Thomas, E.M & Mennen, I. (eds.), Advances in the Study of Bilingualism (pp. 143-172). Bristol: Multilingual Matters. http://www.multilingual-matters.com/display.asp?isb=9781783091706

Lewis, W.G., Jones, B., & Baker, C. (2013). 100 Bilingual Lessons: Distributing two languages in classrooms. In Abello-Contesse, C., Chandler, P. M., López-Jiménez, M. D., & Chacón-Beltrán, R, (eds.), Bilingual and Multilingual Education in the 21st Century (pp. 107-135). Bristol: Multilingual Matters. http://www.multilingual-matters.com/display.asp?isb=9781783090693

Lewis, W.G., Jones, B., & Baker, C. (2012). Translanguaging: origins and development from school to street and beyond. Educational Research and Evaluation,
18 (7), 641-654.

Lewis, W.G., Jones, B., & Baker, C. (2012). Translanguaging: developing its conceptualisation and contextualisation. Educational Research and Evaluation, 18 (7), 655-670.

Jones, B. (2010). Amrywiaeth Caleidosgopig: addysg ddwyieithog yng Nghymru heddiw. Gwerddon, Rhifyn 5, Ionawr 2010, tt.9-26. http://www.gwerddon.org/en/media/main/gwerddon/rhifynnau/erthyglau/Rhifyn5_e1.pdf.

Adolygiad: MacCaluim, A. (2007) ‘Reversing Language Shift: The Social Identity and Role of Scottish Gaelic Learners’. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Volume 13, Issue 1.

Grantiau Ymchwil Llwyddiannus

2015 Cwmni Iaith a Phrifysgol Bangor: ‘Addysg Gymraeg ar gyfer dysgwyr 3-16 oed.’ (Jones, Thomas a Williams, £10,980)

2015 Gweriniaith a Phrifysgol Bangor: ‘Datblygu systemau a gweithdrefniadau i fesur y defnydd o’r Gymraeg mewn addysg i Gonsortiwm Addysg Ôl-16 Gwynedd ac Ynys Môn.’ (Thomas, Jones, Young a Williams, £35,787)

Cyflwyniadau Cynadleddau A Phresenoldebau

2018

Cyflwyniad Llafar: 'Trawsieithu mewn ysgolion dwyieithog yng Nghymru.’ Cynhadledd Y Gymraeg mewn Addysg a Dwyieithrwydd. Parc Menai, Bangor, 9 Tachwedd, 2018.

2017

Cyflwyniad Llafar: 'Translanguaging in bilingual schools in Wales', Colloquia: Exploring teachers’ pedagogical experiences and perspectives of facilitating cross-lingual connections in instruction. 11th International Symposium on Bilingualism (ISB11). Limerick, 11-15 Mehefin 2017.

2016

Seminar Ymchwil: 'Translanguaging in education: perspectives from Wales’. Prifysgol Strathclyde, 13 Mai 2016.
Cyflwyniad Llafar: ‘Translanguaging in bilingual schools in Wales.’ AAAL (American Association for Applied Linguistics), Orlando, Florida. 9-12 Ebrill, 2016.

Trafodaeth Ford Gron: ‘Translanguaging in the Bilingual Classroom.’ Cynhadledd Ryngwladol ar Ddwyieithrwydd Mewn Addysg. Prifysgol Bangor. 11-12 Mehefin, 2016.

2015

Gweithdy: ‘Dwyieithrwydd’. Cynhadledd Ymchwil mewn Addysg i Athrawon. Prifysgol Bangor, 7 Tachwedd, 2015.
Cyfres Seminarau Dwyieithrwydd: ‘Trawsieithu mewn ysgolion dwyieithog yng Nghymru.’ Prifysgol Bangor, 4 Mehefin 2015.

Cyflwyniad Llafar: ‘Translanguaging: from the little acorn a mighty oak grows.’ Dalarna University, Falun, Sweden. 20-22 Ebrill, 2015.

Cyflwyniad Llafar: ‘Addysg Ddwyieithog yng Nghymru.’ Prifysgol Stenden , Leeuwarden, Yr Iseldiroedd. 18-21 Chwefror, 2015.

2014

Seminar Ymchwil: ‘Diversities: languages, homes, communities and classrooms.’ Prifysgol Leeds, 19 Mai 2014.

2013

Cyflwyniad Llafar: ‘Bilingual Education in the 21st century: the Welsh experience’. Symposium Rhyngwladol: ‘Multilingualism, Identity, Education, Asian and European Perspectives’. Prifysgol Luxembourg, 4 & 5 Tachwedd, 2013.

Cyflwyniad Llafar: 'Addysg Ddwyieithog yng Nghymru'. Prifysgol Bangor, 20 Mehefin, 2013. Cliciwch yma.

Cynhadledd: 'Tu Hwnt I’r Dosbarth-Dyfodol Cynllunio Ieithyddol’. Prifysgol Bangor, 8 Mawrth, 2013.

2012

Cyflwyniad Llafar: 'Addysg Ddwyieithog yn Ysgolion Cymru'. Caerdydd, 27 Mawrth 2012. Cliciwch yma.

Cyflwyniad Llafar: 'Addysg Ddwyieithog yn Ysgolion Cymru'. Bangor, 29 Mawrth 2012.

Cynhadledd: 'Rhyngweithio Dwyieithog ac Amlieithog’. Prifysgol Bangor, 30 Mawrth-1 Ebrill 2012.

2011

Cyfres seminarau ESRC: 'Diverse Teachers for Diverse Learners-Research and Perspective', Prifysgol Strathclyde, 23 Chwefror 2011.

Cyflwyniad Llafar: ‘Sut mae athrawon yng Nghymru yn defnyddio dwy iaith yn y dosbarth?’ Diwrnod Agored Canolfan ESRC Dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd, Prifysgol Bangor, 5 Mawrth 2011.

Cyflwyniad Poster: 'Kaleidoscopic variety: Bilingual Education in Wales Today', 8th International Symposium on Bilingualism (ISB8). Oslo, 15-18 Mehefin 2011. Cliciwch yma.

2010

Gweithdy: ‘Seicoleg Dwyieithrwydd’, Prifysgol Bangor, 14 Ionawr 2010.

Symposium: ‘Funds Of Knowledge’, Prifysgol Bangor, 31 Mawrth 2010.

Cyflwyniad Llafar: 'Addysg Ddwyieithog yng Nghymru: Cyfraniad Ymchwil', Cynhadledd Yr Ysgolion Cymraeg mewn Cyd-destun Rhyngwladol. Caerdydd, 19 Ebrill 2010.

Cynhadledd Cynllunio Ieithyddol Yng Nghymru a Thu Hwnt. Ysgol Gwyddorau Cymdeithas. Prifysgol Bangor, 11 Mehefin 2010.

Cyflwyniad Llafar: 'Addysg Tu Hwnt I Ffiniau: Addysg Ddwyieithog yng Nghymru Heddiw', Cynhadledd Flynyddol British Education Studies Association. Prifysgol Bangor, 1-2 Gorffennaf 2010. Cliciwch yma.

Cyflwyniad Llafar: 'Ymchwil i Addysg Ddwyieithog yn Ysgolion Cymru', Cynhadledd Project Ymchwil i Addysg Ddwyieithog yn Ysgolion Cymru. Ysgol Gyfun Ystalyfera, 24 Mehefin 2010. Digwyddiadau Blaenorol.

Cyflwyniad Llafar: 'Ymchwil i Addysg Ddwyieithog yn Ysgolion Cymru', Cynhadledd Project Ymchwil i Addysg Ddwyieithog yn Ysgolion Cymru. Canolfan ESRC Dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd, Prifysgol Bangor, 9 Gorffennaf 2010. Digwyddiadau Blaenorol.

Gweithdy: 'Assessment of Bilinguals', Gregynog. 27-30 Gorffennaf 2010.

2009

Cynhadledd Y Ganolfan Cynllunio Iaith: 'Addysgu a Dysgu Dwyieithog ar gyfer y Gymru Gyfoes', Llandrindod, 30 Ebrill, 2009.

Cyflwyniad Poster: 'Agweddau ar Ymchwil Gyfredol i Addysg Ddwyieithog yng Nghymru: Dyraniad Iaith mewn Ysgolion Cynradd ac Uwchradd Dwyieithog', Cynhadledd ‘Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges’, Prifysgol Limerick, 18-20 Mehefin, 2009. Cliciwch yma.

Cyflwyniad Llafar: 'Agweddau ar Addysg Ddwyieithog yng Nghymru heddiw' (gyda W G Lewis). Cynhadledd Ddwyieithrwydd Ysgolion Uwchradd Gwynedd a Môn. Plas Menai, 6 Gorffennaf, 2009.

Ymgynghoriad ar y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, Parc Menai, Bangor, 10 Gorffennaf, 2009.

Cyflwyniad Llafar: 'Bilingual Education in Wales: the allocation of two languages for teaching and learning', European Conference on Educational Research. Vienna, 26-30 Medi, 2009. Cliciwch yma.

Cynhadledd Genedlaethol Canolfan Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg: 'Sgiliau yn Gymraeg', Caerdydd, 6 Hydref, 2009.

CAER (Cymdeithas Addysg y Rhanbarthau) – lansio project: 'Hyfforddi’r Hyfforddwyr', Caernarfon, 23 Hydref 2009.

2008

Rhwydwaith Ymchwil Addysg Cymru (RhYAG): 'Developing Celtic Capacity in Education Research', Prifysgol Ulster, 9-10 Mehefin, 2008.

Cynhadledd Ryngwladol: 'Modelau Rhyngweithio Mewn Pobl Ddwyieithog', Canolfan ESRC dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd. Bangor, 24-26 Hydref, 2008.

2007

Cyflwyniad Poster: 'Prosiect Ymchwil Addysg Ddwyieithog yng Nghymru', Canolfan ESRC dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd. Bangor, 16 Tachwedd, 2007. Cliciwch yma.

Cyflwyniadau Seminar


'Addysgu a Dysgu mewn Sefyllfaoedd Dwyieithog' (gyda W G Lewis & Hunydd Andrews). Coleg Addysg a Dysgu Gydol Oes, Bangor, 12 Mai 2009.
'Amrywiaeth Caleidosgopig: Agweddau ar Ymchwil Gyfredol i Addysg Ddwyieithog yng Nghymru', (gyda W G Lewis). Canolfan ESRC dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd. Bangor, 22 Mehefin, 2009.
‘Ymchwil Addysg Ddwyieithog yn Ysgolion Cymru’, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, 21 Hydref, 2011.
Cyflwyniad Cyhoeddus: ‘Addysg Gymraeg: Addysg Wledig-Pa Ddyfodol?’ Neuadd Goffa, Penygroes, 11 Tachwedd, 2011.
Ysgol Haf mewn Dwyieithrwydd (2012): ‘The Allocation of Two Languages in a Bilingual Classroom’, Prifysgol Bangor.

Seminar Ymchwil

'Translanguaging in education: perspectives from Wales’. Prifysgol Strathclyde, 13 Mai 2016. Cliciwch yma.