Dr Jessica Clapham

Enw
Dr Jessica Clapham
Swydd
Darlithydd mew Addysg (Saesneg)
E-bost
j.j.clapham@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383088
Lleoliad
Dinas 103, Safle'r Normal

Bywgraffiad

Mae Jessica Clapham yn Ddarlithydd mewn Addysg yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, Prifysgool Bangor. Fe'i haddysgwyd yn PCB a Phrifysgol Caerdydd a chafodd radd BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac (yn 1994) radd MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol. Mae wedi gweithio fel athrawes yn Sudan a Tsieina a gweithredu fel ymgynghorydd a hyfforddwr llythrennedd yn Jamaica, Lesotho, a Pacistan. Ar hyn o bryd mae'n darlithio ar raglenni israddedig mewn Dwyieithrwydd, EAL, Llenyddiaeth Plant, ac Iaith ar gyfer Dylunio a Thechnoleg. Yn ogystal mae'n addysgu ar raglenni ôl-radd, gan ddarlithio ar Iaith i'r Cwrs TAR Cynradd ac Uwchradd, ac mae hefyd yn cyflwyno modiwl MA mewn TESOL.

Fel Tiwtor Blwyddyn 3 mae Jessica'n gyfrifol am roi cyngor i israddedigion ar yrfaoedd ac mae'n gadeirydd Grwp Tasg y Llyfrgell. Mae'n cynorthwyo hefyd gyda chynnal y rhaglen MA/MEd, TAR Uwchradd Saesneg, a Phanel Staff-Myfyrwyr yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol.

Chwaraeodd ran allweddol yn sefydlu'r Project Cymru-Jamaica gyda Sheila Bennell a Lorna Egan ac mae wedi cyd-ysgrifennu erthyglau ar gyfer English in Education ac Education Transactions. Hefyd ysgrifennodd bennod ar Ddwyieithrwydd gyda'r Athro Colin Baker. Mae hefyd yn cyfrannu at adolygiadau ar faterion addysgol.

Dysgu presennol

• Ieithyddiaeth gymdeithasol, gan gyfeirio'n benodol at ddamcaniaeth agwedd
• Ymwybyddiaeth iaith
• Methodoleg addysgu ESL/EAL
• Llenyddiaeth a sgiliau meddwl plant
• Dwyieithrwydd, addysg ddwyieithog a dwylythrennedd
• Iaith drafodaethol mewn Dylunio a Thechnoleg

Prosiectau / Cyhoeddiadau / Ymchwil

Projectau

• Project Cymru-Jamaica, 2001-2006
• Cyswllt Lesotho - Llythrennedd i Ffigurau Mamol, 2003
• Project Llythrennedd UMEED Pacistan, 2004 ymlaen
• Sgiliau Entrepreneuriaeth a Meddwl Dynamo – Darparwr HMS ar gyfer Athrawon CA1-CA4, 2005-2007

Cyhoeddiadau

(2001) 'The Nature and Needs of Bilingual Pupils' (gyda Colin Baker), yn Williams, C., a Roberts, G. (golygyddion), Llyfrau Addysg Cyfrwng Cymraeg, Llyfr 2, Gwasg Prifysgol Cymru.
(1996) 'Women, Empowerment and Human Rights in Kassala, Sudan', yn Thomas, E., Ashton, S., a Clapham, J. (golygyddion), Changing Faces: International Images of Women. Prifysgol Bangor.
(1996) 'A Country Without Language - A Country Without Heart', yn Daniel, P. (gol.), We Share the Same Struggle - Women In Wales and Nicaragua, Grwp Canolbarth America Môn ac Arfon.

Meysydd ymchwil:

• Agwedd a chyrhaeddiad mewn dysgwyr Cymraeg sy'n oedolion
• Materion addysg ddatblygu: datblygu ymwybyddiaeth fyd-eang
• Agweddau ar berfformiad ysgrifenedig mewn lleoliadau dwyieithog
• Meithrin ail iaith mewn dosbarth amlieithog
• Agweddau at Greol Jamaicaidd yn Jamaica.

Cyfrifoldebau

• Dirprwy Gyfarwyddwr Cwrs, MA/MEd
• Cydlynydd ar gyfer myfyrwyr tramor sy'n astudio Saesneg mewn Addysg
• Cynrychiolydd adrannol ar y Fforwm EES ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang
• Goruchwylio athrawon dan hyfforddiant ar ymarfer dysgu, cyrsiau BEd a TAR
• Cynrychiolydd adrannol ar Grwp Tasg Llyfrgell y Brifysgol
• Aelod o'r Is-Bwyllgor ar gyfer Ymchwil mewn Addysg
• Tiwtor Blwyddyn 3, BEd/BA(SAC)

Cymwysterau

BA (Anrhydedd) mewn Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Cymru, Bangor
TAR Uwchradd Saesneg, Prifysgol Cymru, Caerdydd
Cert TEFLA, Godmer House, Rhydychen
MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol, Prifysgol Cymru, Bangor.

Dolennau:

Gellir gweld gwaith project ar gyfer y Project Cymru-Jamaica yn
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/slavestoslate/default.html