Dr John Lewis

Enw
Dr John Lewis
Swydd
Darlithydd mewn Addysg (Bioleg)
E-bost
john.lewis@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383983
Lleoliad
Stables, Safle'r Normal

Mae John Lewis yn Uwch-Ddarlithydd yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol.

Astudiodd Sŵoleg ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd, gan raddio yn 1978, cyn cwblhau TAR mewn Gwyddoniaeth yng Nghaerdydd yn 1979. Yna dilynodd raglen doethur ym maes embryoleg infertebratau ym Mhrifysgol Cymru, Bangor gan raddio â PhD yn 1983.

Bu'n dysgu Gwyddoniaeth mewn sawl ysgol yng Ngogledd Cymru am gyfnod o dros 20 mlynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw ysgwyddodd nifer o gyfrifoldebau gan gynnwys Pennaeth Bioleg, Pennaeth Gwyddoniaeth Uwch Athro a Phrifathro Cynorthwyol. Roedd yn fentor pwnc ac yn uwch fentor am gyfnod estynedig, rôl a cyfrannodd i’r penderfyniad i dderbyn swydd tiwtor Gwyddoniaeth yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Bangor yn 2003.

Yn ogystal â'r cyfrifoldeb o fod yn diwtor Gwyddoniaeth ar y rhaglen Tar Uwchradd, bu'n Ddirprwy Gyfarwyddwr ar y rhaglen TAR Uwchradd, Cyfarwyddwr y Rhaglen Athrawon Graddedig Cynradd ac Uwchradd, Cyfarwyddwr yr MA rhan-amser, Cyfarwyddwr Addysgu a Dysgu Coleg y Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddoniaeth Gymdeithasol, a Chyfarwyddwr Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Addysgu


Mae John Lewis yn dysgu ac yn cefnogi hyfforddeion Gwyddoniaeth ar y rhaglen TAR uwchradd.

Ymchwil ac Ysgoloriaeth

Mae John Lewis wedi goruchwylio nifer o brosiectau Meistr ac EdD mewn ystod o feysydd gan gynnwys gweithredu strategaethau rhifedd mewn Gwyddoniaeth, llythrennedd gwyddonol, arfer gorau mewn addysgeg Gwyddoniaeth ac anghenion dysgu disgyblion mewn Gwyddoniaeth. Mae ei ddiddordeb ysgolheigaidd wrth ymwneud ag addysgu ar y rhaglen TAR yn cynnwys Datblygiad Rhifedd a Llythrennedd yng nghyd-destun Gwyddoniaeth uwchradd, datblygu sgiliau meddwl plant mewn gwyddoniaeth a mynediad plant i'r Cwricwlwm gwyddoniaeth.

Cyhoeddiadau

Accepted: Clowser, A, Jones, S. and Lewis, J. (2017). Can the principles of cognitive acceleration be used to improve numerical reasoning in Science?


Jones, S and Lewis, J. (2016). Teacher Education in Wales. In: Bamber, P and Moore, J (eds). Teacher Education in Challenging Times. Abingdon: Routledge pp 41 – 43


Jones, S., Lewis, J., Ware, J., and Butler, C. (2011). Professional Development needs of teachers across Wales, Higher Education Academy.

Cynadleddau

Cynhadledd y Sefydliad Ffiseg, Bangor 2010 - 2018 Mae'r Ysgol Addysg, mewn partneriaeth â'r Sefydliad Ffiseg, wedi cynnal cynhadledd i athrawon uwchradd gwyddoniaeth leol i hyrwyddo addysgu ffiseg.