Modlen Lynch

Enw
Modlen Lynch
Swydd
Darlithydd Rhan-amser mewn Addysg (Addysg Grefyddol)
E-bost
eds803@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383018
Lleoliad
Stablau, Safle'r Normal

Mae Modlen Lynch yn ddarlithydd a thiwtor  Addysg Grefyddol rhan amser yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol.

Enillodd radd dosbarth cyntaf mewn Astudiaethau Crefydd o Brifysgol Bangor. Wedi cwblhau cwrs TAR Uwchradd treuliodd ddwy flynedd yn cwblhau gradd MA yn yr adran grefydd ym Mhrifysgol Bangor, gan arbenigo ym maes ‘Hanes yr Eglwys’. Treuliodd ddeuddeng  mlynedd fel pennaeth  adran Addysg Grefyddol mewn ysgol uwchradd leol. Yn ystod y cyfnod hwn fe’i secondiwyd am ddwy flynedd i weithio fel athrawes ymgynghorol Addysg Grefyddol yng Ngwynedd. Gweithiodd ar brosiectiau Addysg Grefyddol ar gyfer y cynradd a’r uwchradd, gan gynnal a chyfrannu i gyrsiau HMS cenedlaethol a lleol. Yn ystod y cyfnod hwn bu’n gyfrifol am olygu Llawlyfr Gwasanaethau ar gyfer yr Uwchradd, ‘Ar y Cyd’.

Wedi cyfnod fel darlithydd yn yr adran ‘Crefydd a Diwynyddiaeth’ ym Mhrifysgol Bangor, yn darlithio’n bennaf ar Gymdeithaseg Crefydd, fe ymunodd â’r Ysgol Addysg yn 2001 fel darlithydd a thiwtor ar y cwrs TAR Uwchradd

Mae ganddi ddiddordeb eang mewn datblygu Addysg Grefyddol effeithiol a chynnal safonau ym maes dysgu ac addysgu’r pwnc. Mae’n arholwraig allanol Safon Uwch, Crefyddau’r Dwyrain CBAC; aelod o weithgor Safon Uwch CBAC;  Arholwraig Allanol y cwrs TAR Uwchradd Addysg Grefyddol, Prifysgol y Drindod Dewi Sant; yn cynnal gweithdai blynyddol mewn cydweithrediad â’r Holocaust Educational Trust, Canolfan ‘Clear Vision’ a’r ‘Theatre of learning,’ ac y mynychu cyrsiau a chynadleddau NATRE yn gyson. Mae hi hefyd yn safonwr ar y rhaglen MYA. Mae’n aelod o fwrdd golygyddol y cylchgrawn arlein ‘Newyddion Addysg Grefyddol’, yn aelod o GYSAGau lleol ac yn aelod o fwrdd ymddiriedolwyr y Santes Fair.