Dr Anne-Marie Smith

Dr Anne-Marie Smith
Enw
Dr Anne-Marie Smith
Swydd
Darlithydd mewn Addysg
E-bost
amsmith@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383610
Lleoliad
Stablau, Safle'r Normal

Mae Anne-Marie yn ddarlithydd mewn Addysg (Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid) ac ymunodd â'r Ysgol Addysg yn 2011. Roedd ei hymchwil ddoethurol yn ymwneud â dealltwriaeth ar draws diwylliannau chanfyddiadau o blentyndod ac ieuenctid, gan ganolbwyntio ar lais gwleidyddol a chyfranogiad plant a phobl ifanc wedi eu hymyleiddio. Cyn dechrau ac ymsefydlu mewn gyrfa yn y byd academaidd, bu Anne-Marie yn dysgu Sbaeneg a Ffrangeg yn Llundain, Lerpwl a Mauritius a bu'n gweithio ym maes Addysg Datblygu, gan arwain project cyfranogol gyda phobl ifanc mewn cynghorau ysgol a'r Senedd Ysgolion yn Lerpwl.

Mae diddordebau ymchwil Anne-Marie yn rhychwantu gwahanol ddisgyblaethau, ac yn cwmpasu'r meysydd canlynol:
lleisiau, hawliau ac asiantaeth plant; dealltwriaeth gymdeithasegol a diwylliannol o blentyndod ac ieuenctid; rhywedd a hunaniaeth; defnyddio methodolegau trawsffurfiannol megis straeon, awtoethnograffeg, naratifau ac ymchwiliad barddonol.

Mae gan Anne-Marie ddiddordeb ers talwm mewn ysgrifennu ac ymarfer adfyfyriol ac mae wrthi'n datblygu ymchwil newydd i ddefnyddio'r rhain mewn ymarfer pedagogaidd ym maes Astudiaethau Plentyndod. Mae hefyd yn tynnu at derfyn ei hyfforddiant fel Ymarferydd Barddoniaeth/Bibliotherapi gydag IaPoetry International. Mae'n cynnal gweithdai Ysgrifennu ar gyfer Lles ar gyfer staff yn y brifysgol yn ogystal ag yn y gymuned (Conwy a Bangor).

Projectau ymchwil cyfredol


Hawliau Plant Mewn Addysg: ymchwilio i ddealltwriaeth a chanfyddiad o hawliau plant mewn ymarfer
Deall Cyfranogiad /Hawliau Plant Mewn Addysg [ar y gweill gydag Arsyllfa @ Abertawe]
Cysyniadau plentyndod: pedagogiaeth ac ymarfer ym maes Astudiaethau Plentyndod


Swyddogaethau a chyfrifoldebau


Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc:
Cydlynydd Arsyllfa @ Bangor (mewn partneriaeth ag Arsyllfa @ Abertawe)

BA Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid:
Dirprwy Gyfarwyddwr y cwrs
Uwch Diwtor
Tiwtor Derbyniadau

Mhres Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid:
Cyfarwyddwr y Cwrs

Cynhadledd Ryngddisgyblaethol Bangor ar Blentyndod ac Ieuenctid:
Cydlynydd y gynhadledd flynyddol (o 2016)

Goruchwyliaeth Ymchwil:


• Projectau israddedig (hawliau plant, rolau rhywedd mewn plentyndod, cysyniadau ieuenctid)
• Traethodau hir MA ac Mhres (meysydd astudio addysg/plentyndod ac ieuenctid)
• EdD (goruchwyliwr 1af): Charu Dada ‘A study of the educator’s conceptualisation of citizenship education in India’. Cyflwynwyd Ionawr 2018
• EdD (goruchwyliwr 1af): Angela John ‘Provision of academic support to children who have a prolonged absence due to a physical condition in mainstream schools in Wales and England. Cyflwynwyd Ionawr 2018
• PhD (2il oruchwyliwr): Jacob Finifrock ‘Trilingual education in Guizhou: a study of languages roles in education in rural school through the eyes of trilingual Kam teachers’. Cyflwynwyd Ionawr 2018

Addysgu


BA Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid:
• XAE 1035 Plant a Chymdeithas (arweinydd y modiwl)
• XAE 1027Amrywiaeth, Hawliau a Diwylliant (arweinydd y modiwl)
• XAE 3036 Hunaniaethau mewn plentyndod (arweinydd y modiwl)

MRes Plentyndod ac Ieuenctid:
• XME 4042 Cymdeithaseg Plentyndod ac Ieuenctid (arweinydd y modiwl)
• XME 4102 Traethawd Hir MRes (arweinydd y modiwl)

MA Addysg:
XME4001 Dulliau Ymchwil mewn Addysg

Aelodaeth Broffesiynol


Cymrawd o’r Academi Addysg Uwch (2011)
Lapidus International Association (cymdeithas geiriau ar gyfer lles): Aelod
National Association of Writers in Education (NAWE): Aelod Proffesiynol
British Sociological Association: Aelod o'r grŵp Astudiaethau Plentyndod

Grŵp Ymchwil


Ymchwilio i Blentyndod: Pedagogiaeth ac Ymarfer

Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc: Deall Cyfranogiad /Hawliau Plant

Cyhoeddiadau


Smith, A-M, Young, N. & Swerdlow, T. (ar y gweill) ‘Expanding horizons or ruining Disney? An investigation of students’ experience of threshold concepts in Childhood Studies’ (teitl dros dro)

Smith, A-M (2014) ‘Old Fieldwork, New Ethnography: Taking the stories Out of the Bag’, Qualitative Inquiry, 20 (5), 699-708.

Smith, A-M (2010): ‘Paving the way for pupil voice: school councils campaigning for fair trade in Liverpool’, in Sue Cox, Anna Robinson-Pant, Caroline Dyer and Michele Schweisfurth (gol.) “Children as Decision Makers in Education”, Continuum Press.

Smith, A-M (2009): ‘The children of Loxicha: Participation beyond the UNCRC rhetoric?’ in Nigel Thomas (gol.) Children, Politics and Communication – Participation at the Margins, Policy Press.

Smith, A-M (2007) “The children of Loxicha: Exploring Ideas of Childhood and the Rules of Participation” Children, Youth and Environments, 17 (3).

Smith, A-M (2007) ‘Los niños de Loxicha, México: exploración de algunas ideas sobre la niñez y de las reglas de participación’ yn Yolanda Corona Caraveo aMaría Eugenia Linares Pontón (gol.) Participación Infantil y Juvenil en América Latina, Universidad Autónoma Metropolitana: México, tt179-216.

Grantiau


Cynllun Interniaeth Prifysgol Bangor 2014-15: Gyda Dr N. Young llwyddwyd i gyflogi un o’r israddedigion ar y cwrs BA Astudiaethau Plentyndod i gynnal grwpiau ffocws ar gyfer ein project ymchwil peilot yn ymchwilio i ganfyddiadau a dealltwriaeth myfyrwyr o ‘gysyniadau trothwy’ mewn Astudiaethau Plentyndod.

Detholiad o Bapurau Cynhadledd

10-12 Tachwedd 2017, Cynhadledd flynyddol y National Association of Writing in Education (NAWE), Efrog: (1) Writing for wellbeing (W4W) in Higher Education: Process v Prescription; (2) Writing for wellbeing: Finding Balance (gweithdy gyda Clare Scott, Lapidus)

11-13 Tachwedd 2016, cynhadledd flynyddol National Association of Writing in Education (NAWE). Stratford-on-Avon: Autoethnographic Writing as Research and Therapy (gweithdy, gyda Dr Jeannie Wright, Prifysgol Malta)
Mehefin 2016, Cynhadledd Ryngwladol ar Ddwyieithrwydd mewn Addysg, Prifysgol Bangor: Different Languages, Different Education: Pedagogical Reflections on Teaching and Learning in a Bilingual Environment (gyda Dr Nia Young)
25-26 Mehefin 2015, British Education Studies Association (BESA), Prifysgol Metropolitan Caerdydd: ‘Expanding horizons or ruining Disney? An investigation of students’ experience of threshold concepts in Childhood Studies’ (gyda N. Young a T. Swerdlow); ‘The Dragon in the Room: Pedagogical reflections on teaching and learning in a bilingual environment’ (gyda N.Young); ‘ “We trust you, don’t you trust us?”: Reflections on ethics and positionality in fieldwork in India’ (gyda C. Dada)

16-19 Mai 2012, International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI), University of Illinois yn Urbana-Champaign, UDA: ‘Memoirs of Fieldwork: Taking the Stories Out of the Bag’

19-25 July 2009, International Congress of Americanists (ICA), Universidad Iberoamericana, Dinas Mexico: ‘Victims or participants? Reflections on a year in the lives of the children of Loxicha, Mexico’ (cyflwynwyd y papur yn Sbaeneg)

10-12 Medi 2007, ‘Children’s Participation in Ethnographic Research', seminar a gyllidwyd gan y Socio-Legal Studies Association. Putting Theory into Practice’, Centre for the Study of the Child, the Family and the Law, Prifysgol Lerpwl: ‘Messy methodology and serendipity: Reflections from research with displaced children in Oaxaca City, Mexico.’

3-6 Medi 2007, 8fed gynhadledd yr European Sociological Association (ESA) , Research Network on the Sociology of Children and Childhood, Glasgow: ‘Layers of Children’s Participation: Choice, Obligation and Contexts of Childhood.’

21 Tachwedd 2006, Prifysgol Abertawe, Cyfres Seminarau'r Adran Astudiaethau Plentyndod 'Plant, Gwleidyddiaeth a Chyfathrebu': ‘The Children of Loxicha, Mexico: Challenging the Rules of Participation and Ideas about Childhood. ‘

4-6 July 2006, ‘Childhood and Youth: Choice and Participation’ cynhadledd ryngwladol, University of Sheffield Centre for the Study of Childhood and Youth: ‘Children as political agents: Whose Discourse?’

Cymwysterau


PGCertHE (2010, Prifysgol Liverpool Hope)
PhD ‘Translating Rights: Childhoods and the Convention on the Rights of the Child in Oaxaca City, Mexico’ (Cymhwyster Hyfforddiant Ôl-Radd ESRC rhif R42200034390) (2005, Institute of Latin American Studies, Prifysgol Lerpwl)

MA (2000, Institute of Latin American Studies, Prifysgol Lerpwl)
PGCE, Modern Languages (1993, Prifysgol Greenwich)
BA, Applied Language Studies (1991, Prifysgol Thames Valley)