Enw
Yr Athro J Carl Hughes
Swydd
Pennaeth yr Ysgol
E-bost
c.hughes@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383278
Lleoliad
Adeilad Brigantia, Ffordd Penrallt

Cymwysterau


BSc Prifysgol Cymru (Bangor)

PhD Prifysgol Cymru (Bangor)

BCBA-D

Buddiannau ymchwil

Ymddygiad, addysg seiliedig ar dystiolaeth, addysgu manwl, anghenion addysgol arbennig, hyfforddiant.

Mae Dr J. Carl Hughes yn aelod o'r grŵp ymchwil Seicoleg Glinigol, Iechyd ac Ymddygiadol.

Mae Carl yn aelod o Gymdeithas Dadansoddi Ymddygiad y DU, sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi maes academaidd Dadansoddi Ymddygiad yn y DU o ran hyfforddiant, ymchwil ac ymarfer yn y brifysgol. Mae Carl hefyd yn aelod o'r grŵp rheoli prosiect 'The Sharland Foundation Developmental Disabilities ABA Research and Impact network' (SF-DDARIN)

Cyhoeddiadau


Ewch i dudalen cyhoeddiadau Dr. J. Carl Hughes i weld cyhoeddiadau diweddar.