Enw
Delyth H Roberts
Swydd
Darlithydd mewn Addysg
E-bost
eds81e@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383969
Lleoliad
Hiraethog 2, Safle'r Normal

Cyn ei phenodi fel Darlithydd yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol am nifer o flynyddoedd , bu’n Gyfarwyddwr Prosiect Trochi Ieithyddol i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ac yn bennaeth dwy ysgol gynradd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Fel darlithydd, mae wedi darlithio Cymraeg i’r rhai oedd yn dilyn y cyrsiau BA SAC/QTS a TAR/PGCE Cynradd trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg; mathemateg; cerddoriaeth ac ar hyn o bryd mae’n darlithio celf, dylunio a thechnoleg.


Mae hefyd wedi cyfrannu at gyrsiau GTP, BSc Dylunio Cynnyrch, BA Astudiaethau Plentyndod a’r Radd Sylfaen.

Mae Delyth hefyd wedi cyfrannu i gytundebau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys;

 • arbenigwr llythrennedd i Incerts (cytundeb i gwblhau ar Fframwaith Asesu y Blynyddoedd Cynnar) 2014 -15.
 • arbenigwr llythrennedd i gwmni Tinopolis ac yn aelod ar bwyllgor llywio rhaglen rhyngweithiol Cymraeg ail iaith i ddysgwyr uwchradd. 2013-15
 • awdur ap sillafu i Tinopolis Interactive 2017.


Mae agweddau eraill o waith Delyth yn ac wedi cynnwys:

 • Mentor Ymsefydlu Allanol (GwE) a Mentor Allanol Gradd Meistr (MYA) i athrawon. (Prifysgol Caerdydd).
 • Hyfforddwr annibynnol – hyfforddi rhaglenni Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau a Llythrennedd Digidol i’r Cyngor Prydeinig ac hyfforddwr llythrennedd a rhifedd i gwmni Excell Supply ac NSP.
 • Cefnogi ysgolion wrth iddynt gynllunio ar gyfer datblygu continwwm Cymraeg ar draws yr ysgol
 • Partner llythrennedd a rhifedd i CfBT.
 • Arbenigwr i gwmni Think Learn Challenge.
 • Siaradwr yn y Sioe Addysg Genedlaethol, Neuadd y Ddinas, Caerdydd 2017
 • Partner cwmni Delatec
 • Cysylltydd i NACE ac Alphaplus Consultancy